Văn hóa - Thể thao - Du Lịch

Ngày đăng: 13/03/2017
Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Longcó địa hình rất đặc biệt, được hình thành bởi 3 dãi cù lao, do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà thành. Với hệ thống sông ngòi, kênh...
Ngày đăng: 13/03/2017
Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng...
Ngày đăng: 13/03/2017
Trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông hiện đại, hệ thống trạm tryền thanh cơ sở vẫn luôn là kênh truyền thông quan trọng, không thể thay thế. Các trạm truyền thanh cơ sở từ lâu...
Ngày đăng: 13/03/2017
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020, trong đó trọng tâm là Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền...
Ngày đăng: 13/03/2017
Chỉ trong 03 tháng của năm 2016, chưa tính lớp tập huấn cho người phát ngôn, Sở TT&TT đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 09 huyện, thành phố với gần 1.000 thông tấn viên, cộng tác viên ở khắp...
Ngày đăng: 13/03/2017
Năm 2016, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Công chức, viên chức Sở luôn được tạo điều kiện để tham gia các khóa...
Ngày đăng: 10/03/2017
Cùng với các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo cácđơn...

Trang

Đăng kí nhận Văn hóa - Thể thao - Du Lịch