Văn hóa - Thể thao - Du Lịch

Ngày đăng: 13/03/2017
Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin, Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép có liên quan theo quy định của pháp luật.
Ngày đăng: 13/03/2017
​Việc Nhà nước tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thành lập trang tin điện tử để cung cấp thông tin, quảng bá thương hiệu, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh là một chủ trương...
Ngày đăng: 13/03/2017
Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Longcó địa hình rất đặc biệt, được hình thành bởi 3 dãi cù lao, do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà thành. Với hệ thống sông ngòi, kênh...
Ngày đăng: 13/03/2017
Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng...
Ngày đăng: 13/03/2017
Trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông hiện đại, hệ thống trạm tryền thanh cơ sở vẫn luôn là kênh truyền thông quan trọng, không thể thay thế. Các trạm truyền thanh cơ sở từ lâu...
Ngày đăng: 13/03/2017
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020, trong đó trọng tâm là Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền...
Ngày đăng: 13/03/2017
Chỉ trong 03 tháng của năm 2016, chưa tính lớp tập huấn cho người phát ngôn, Sở TT&TT đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 09 huyện, thành phố với gần 1.000 thông tấn viên, cộng tác viên ở khắp...

Trang

Đăng kí nhận Văn hóa - Thể thao - Du Lịch