Văn hóa - Thể thao - Du Lịch

Ngày đăng: 10/03/2017
Năm 2016, tình hình thiên tai, hạn mặn diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động...
Ngày đăng: 10/03/2017
Năm 2016, mở đầu là đợt hạn mặn lịch sử gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, đến việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Nhưng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh,...
Ngày đăng: 10/03/2017
Năm 2016, năm đầu tiên tỉnh Bến Tre nói riêng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Cùng với các ngành, các địa phương trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo...
Ngày đăng: 07/03/2017
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang đã tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng Cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở đến Đài Truyền thanh huyện Thạnh Phú tìm hiểu về hoạt động của Đài Truyền thanh cơ...
Ngày đăng: 07/03/2017
Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú có 16 km chiều dài bờ biển, mỗi năm triều cường gây sạt lở vào đất liền khoảng 40 đến 50m. Hầu hết chiều dài bờ biển đều bị sạt lở, tùy theo mức độ ít nhiều. Sạt lở bờ...
Ngày đăng: 03/03/2017
Với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, Hội Đông y xã An Ngãi Tây (Ba Tri) cùng với ngành y tế trong thời gian qua đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ở địa phương.
Ngày đăng: 02/03/2017
Ngày 24/02/2017, Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và sơ kết 01 năm thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Bà Võ Thị Thủy, TUV, Phó Trưởng Ban...

Trang

Đăng kí nhận Văn hóa - Thể thao - Du Lịch