Ba Tr i- Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Phụ nữ cơ sở năm 2019

Ngày 23/4/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Phụ nữ cơ sở năm 2019. Có 80 học viên là ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tham dự.

Trong 2 ngày tập huấn 23 và 24/4, học viên được quán triệt các nội dung về một số vấn đề lý luận, thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn phương pháp, kỹ năng cơ bản công tác Hội Phụ nữ cơ sở; Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương; Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phục.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục