Ba Tri - các công trình chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Xã đoàn và nhân dân ấp An Định I xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri đang tiến hành thi công cầu Rạch Cái Bông. Đây là công trình nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch tình nguyện hè năm 2015, đồng thời chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phần lớn các công trình giao thôn nông thôn tại xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri đề do nhân dân đóng góp ngày công lao động.

Cầu Rạch Cái Bông ấp An Định I xã An Ngãi Trung có kết cấu bê tông cốt thép dài 19m, rộng 3,5m, độ tĩnh không cao 1,8m, nhịp thông thuyền rộng 5,5m. Kinh phí vật tư xây dựng cầu là 280 triệu đồng do nhân dân trong xã đóng góp. Riêng toàn bộ ngày công lao động do cán bộ, đoàn viên xã đoàn An Ngãi Trung cùng nhân dân ấp An Định I thực hiện. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8/2015. Trước đó, Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Trung cũng đã xây dựng đường bê tông tại ấp An Định I. Đoạn đường dài 1.000m, rộng 3,5 m. Kinh phí xây dựng là 1,25 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách xã hỗ trợ 50% kinh phí vật tư. Phần kinh phí còn lại và toàn bộ ngày công lao động do nhân dân đóng góp. Được biết từ đầu năm 2015 đến nay, xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri đã xây dựng được 3 cây cầu và 3.200m đường bê tông với tổng kinh phí là 4,5 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục