Ba Tri - Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre giám sát Huyện ủy Ba Tri trong việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 03/5/2017, Đoàn giám sát của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre do bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Huyện ủy Ba Tri về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn huyện.  Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Trai – Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban tổ chức huyện ủy, Ban Dân vận huyện ủy, Hội Phụ nữ huyện.

Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị tại huyện, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy quan tâm, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng: Tỷ lệ nữ tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là 06/43 đồng chí, chiếm tỷ lệ 13,9%, Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn là 66/353 đồng chí, tỷ lệ 18,7%; nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là 9/40 đại biểu, chiếm tỷ lệ 23%; cấp xã tỷ lệ 129/640 đại biểu, tỷ lệ 20%; tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh 01 đại biểu. Cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể huyện là 24 người, cấp cơ sở 26 người.  Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cũng được chú trọng đối với cán bộ nữ. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên nữ cũng được quan tâm, trong 10 năm đã kết nạp 1.215 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 45,5%.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 11, huyện Ba Tri cũng còn một số mặt hạn chế:  một số chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết tỷ lệ chưa đạt theo yêu cầu; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng.

Kết luận buổi giám sát, bà Phạm Thị Thanh Thảo - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của huyện. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết này trong thời gian tới, đề nghị huyện cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng đối với công tác cán bộ nữ; quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ và tỷ lệ nữ thích hợp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nhất là trong khâu chuẩn bị nhân sự cấp ủy, chính quyền, đoàn thể khóa mới; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác để phụ nữ tự tin đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục