Ba Tri – Hội Nghị triển khai kế hoạch tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn huyện năm 2017

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri triển khai kế hoạch tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện năm 2017. Đến dự có ông Võ Hồng Khanh – Phó Giám đốc  sở Y tế Bến Tre.

Theo kế hoạch, huyện Ba Tri sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, để nâng cao sự cảnh giác, nhận thức của người dân trong việc phát hiện, thông báo, quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; tác hại của ma túy để phòng ngừa và ngăn chặn phát sinh người nghiện ma túy. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn; phân loại theo từng nhóm đối tượng để có biện pháp xử lý phù hợp. Khi phát hiện người sử dụng ma túy trái phép, Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm lập biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ để nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã hoặc đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch xây dựng điểm cai nghiện để tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cho người nghiện ma túy trên địa bàn, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thuộc  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi học viên hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Cơ sở Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức thẩm tra và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định quản lý sau cai tại nơi cư trú hoặc quản lý sau cai tại Cơ sở. Đồng thời quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện về phòng chống tái nghiện; tư vấn giúp họ thay đổi nhận thức về tác hại ma túy ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội để họ không tái nghiện; hỗ trợ học nghề để người sau cai nghiện có điều kiện tìm việc làm, tham gia lao động sản xuất, hòa nhập cộng đồng.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục