Site banner

Ba Tri khai giảng huấn luyện dân quân năm thứ nhất

Ngày 29/3/2016, tại xã An Ngãi Trung, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng huấn luyện dã ngoại cho lực lượng dân quân năm thứ nhất.  Đến dự có Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Huấn luyện dân quân năm nhất tại Ba Tri.

Tham gia lớp huấn luyện có 70 học viên là dân quân năm thứ nhất của các xã An Ngãi Trung, An Ngãi Tây, An Phú Trung, Tân Hưng, An Hiệp, Thị Trấn và An Bình Tây. Lớp huấn luyện sẽ diễn ra trong thời gian 12 ngàyvới các nội dung về quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 02 ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng. Năm 2016 tiếp tục thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, “nhanh, mạnh, chính xác” sát với yêu cầu thực tế của địa phương. Đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng nơi khu vực đóng quân tạo sự gắn bó giữa quân với dân, tham gia tích cực các phong trào của địa phương, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Qua đó, giáo dục cho chiến sỹ dân quân năm thứ nhất có nhận thức đúng đắn về Luật dân quân tự vệ và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, biết chức trách, nhiệm vụ và sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị, nắm về điều lệnh đội ngũ chiến thuật từng người, tổ tuần tra canh gác, phương pháp hoạt động chiến đấu trị an, phối hợp với các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Từ đó nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cùng ngày, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức khai giảng huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất cho các xã, thị trấn tại đình Mỹ Nhơn và đình An Hòa Tây.

Minh Đức