Ba Tri – Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công an và Ban tuyên giáo giai đoạn 2016-2020

Ngày 25/11, Công an huyện và Ban tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị, giai đoàn 2016-2020.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp công tác

Theo chương trình phối hợp đã ký kết, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp thực hiện các nội dung như: tiếp tục thực hiện những nội dung trong Thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục và các vấn đề xã hội khác giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương được ký kết ngày 07/9/2012; Định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực an ninh quốc gia, an ninh tư tưởng, triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Cùng phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các địa phương, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ và kết quả thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm….

Ngoài ra, hai đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình trong các phong trào; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong lực lượng Công an huyện; phối hợp giám sát an ninh tư tưởng, chính trị các cuộc điều tra, thăm do dư luận xã hội do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiến hành trên địa bàn huyện; phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục