Ba Tri - mittinh hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Ngày 24/11/2015, tại xã Vĩnh An, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức lễ mittinh hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Dự buổi lễ có Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trong huyện.


Ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri phát biểu kêu gọi cán bộ, nhân dân trong huyện hưởng ứng ngày quốc tế xỏa bỏ bạo lực phụ nữ 25/11

Trong thời gian qua, bạo lực gia đình có xu hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Những hành vi như chồng đánh vợ hoặc bất đồng các vấn đề khác trong gia đình, cha mẹ dạy con chưa đúng phương pháp gây nhiều áp lực cho con, hoặc con cháu chưa quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ vẫn còn xảy ra phổ biến. Qua thống kê của ngành chức năng trong 5 năm qua, tại huyện Ba Tri đã xảy ra 315 vụ bạo lực gia đình. Phần lớn nạn nhân của các vụ bạo lực là phụ nữ và trẻ em. Trong đó 32,3% số vụ bạo lực thân thể, 52,6% bạo lực tinh thần và 8,5% bạo lực về kinh tế. Để hạn chế tối đa tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, các ngành, các cấp trong huyện sẽ nỗ lực hành động hơn nữa, chung tay xóa bỏ bạo lực gia đình, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bằng nhiều giải pháp cụ thể đã đang và sẽ được triển khai trong những năm tiếp theo như: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng; Nâng cao chất lượng công tác tư vấn về gia đình, trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải và các địa chỉ tin cậy, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

MINH ĐỨC

Các tin cùng chuyên mục