Ba Tri những chuyển biến sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân huyện Ba Tri.

Xác định Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tri đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cụ thể hoá các nội dung trong kế hoạch của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy để lựa chọn các chuyên đề phù hợp đưa vào học tập, sinh hoạt ở tất cả các chi, Đảng bộ.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ba Tri đã từng bước đi vào nề nếp, thiết thực và dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Thể hiện qua ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với thực tiễn. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm, nhất là vai trò gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm, nêu gương. Ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Phát huy tính dân chủ, củng cố kỷ cương, kỷ luật, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.  

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phòng trào ở địa phương, đơn vị được cấp ủy các ngành, địa phương quan tâm, lựa chọn những vấn đề bức xúc, tồn đọng tại địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết; tập trung thực hiện tốt các vấn đề trọng tâm của địa phương như: xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.  Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiều mô hình làm theo lời Bác được nhân dân tích cực tham gia

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, mô hình vận dụng sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu, điển hình như: Bệnh viện đa khoa huyện thành lập và duy trì tốt hoạt động Tổ chăm sóc khách hàng để hướng dẫn, tư vấn sức khỏe và thăm hỏi, lắng nghe ý kiến người bệnh trong quá trình điều trị, qua đó phát hiện, khắc phục kịp thời những thiếu sót; Hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động thực hiện tiết kiệm nuôi heo đất, tổ tiết kiệm tương trợ, tiết kiệm chi tiêu để giúp phụ nữ nghèo; Công an huyện phát động cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành như: công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và mô hình rút ngắn thời gian trong công tác cấp phát giấy chứng minh nhân dân; Hội cựu chiến binh xã Bảo Thạnh với mô hình gương mẫu đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia; thị trấn Ba Tri thực hiện tốt việc vận động đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; đoàn trường các Trường Trung học phổ thông phát động đoàn viên, học sinh thực hiện viết sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác và nuôi heo đất- tiếp sức đến trường; Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, phát động các phong trào thi đua hành động cách mạng với các chủ đề như: "Tuổi trẻ Ba Tri học tập và làm theo lời Bác", gắn với các hoạt động như "thờ ảnh Bác"; chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt khó.

Câu  lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện tiếp tục duy trì tổ chức các buổi sinh hoạt, họp mặt và kết nạp thành viên mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các gương điển hình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát huy tốt vai trò nêu gương, nhân rộng gương điển hình.

Trong 3 năm (từ năm 2011- 2013) toàn huyện Ba Tri có 58 tập thể và 188 cá nhân điển hình học tập và theo tấm gương đạo đức của Bác. Riêng năm 2014, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tiến hành bình xét gương điển hình.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ trọng tâm các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Ba Tri cần thực hiện và làm theo. Đó là: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh". Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo.

Tích cực phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Ba Tri ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục