Ba Tri tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành I-Office cho cán bộ quản lý và cán bộ văn thư, lưu trữ ngành huyện và các xã thị trấn

Sáng ngày 24/11, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản I–Office thay thế phiên bản M- Offlice cho cán bộ quản lý, cán bộ văn thư - lưu trữ ngành huyện, các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

Buổi tập huấn đã cung cấp các kiến thức về cách đăng nhập hệ thống I - Office, cách quản lý công văn, quản lý công việc và xử lý công việc trên mạng I – Office. Phần mềm I-Office kế thừa những chức năng và điểm mạnh của  M-Office, đồng thời I-Office còn có rất nhiều chức năng phù hợp cho việc quản lý văn bản và đều hành trong cơ quan nhà nước: đảm bảo tính an ninh thông tin cao, hỗ trợ tính năng ứng dụng đa phương tiện, có chức năng soạn thảo, xem văn bản trực tuyến, không cần cài đặt phần mềm trên máy cá nhân….

Sử dụng phần mềm I-Office vào xử lý công việc hành chính sẽ tạo môi trường làm việc hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác; đảm bảo sự điều hành của lãnh đạo được thông suốt, kịp thời cũng như trao đổi thông tin trong công tác quản lý giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục