Ba Tri - Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 30/6/2015, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Nguyễn Văn Lai- Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát đã được Huyện ủy và các cấp ủy đảng quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu kế hoạch đề ra; đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, những việc cấp uỷ, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết; chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, chủ động hơn trong phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý sai phạm của các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên; đồng thời giúp cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời điều chỉnh, bổ khuyết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, các địa phương, đơn vị. Công tác giám sát dần đi vào nền nếp và có những chuyển biến tích cực, nhiều cấp ủy đã phân công cụ thể cấp ủy viên của mình thực hiện nhiệm vụ giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy các cấp nhận rõ hơn tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Một mặt, kịp thời nhận diện, ngăn ngừa, sửa chữa khuyết điểm, đề ra biện pháp để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy các cấp; xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên;  Mặt khác, phát hiện được những ưu điểm, những việc làm tốt, những cá nhân tốt trong công tác, sản xuất kinh doanh, bảo vệ trật tự trị an, quốc phòng an ninh để kịp thời biểu dương, khen thưởng và phát huy. Những kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ  huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra thường xuyên 655 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 3.136 lượt đảng viên; giám sát thường xuyên 530 lượt tổ chức đảng và 1.641 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 334 lượt tổ chức đảng và 589 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 119 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra phát hiện 116 trường hợp vi phạm; trong đó 62 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật, chỉ kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệp, 26 trường hợp khiển trách, 24 trường hợp cảnh cáo, 1 trường hợp khai trừ và 3 trường hợp đề nghị xóa tên. Kiểm tra 22 tổ chức đảng cấp dưới, qua đó phát hiện và kiểm điểm góp ý, phê bình 15 chức vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật. Các lỗi vi phạm tập trung vào một số vấn đề như chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;  phẩm chất lối sống. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định xóa tên 50 trường hợp cho ra khỏi đảng 19 đảng viên do buông bỏ công tác, sinh hoạt Đảng.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lai- Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban kiểm tra các cấp đạt được, đồng thời ông chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, các Quy định, Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong việc xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy chế, quy định của Đảng; quan tâm đẩy mạnh công tác phòng ngừa vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; hạn chế thấp nhất các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục