Ba Tri triển khai thực hiện Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ

Vừa qua, huyện Ba Tri đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1237 ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Kế  hoạch số 78-KH/TU ngày 24/12/2013 của tỉnh ủy Bến Tre, Kế hoạch số 3434/Kh-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân huyện Ba Tri và một số văn bản về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, huyện Ba Tri đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, đoàn thể để thực hiện đạt hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, huyện Ba Tri sẽ thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ từ quí IV năm 2014.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục