Bến Tre: đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Bến Tre là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên là 2.315 km2, được hình thành bởi cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh, do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ; với chiều dài đường bờ biển khoảng 65 km. Trong những năm qua, tỉnh đã phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và phát triển bền vững, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.
 
Với những điều kiện trên, nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, việc tăng cường đầu tư cho công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn là vấn đề cần được chú trọng và quan tâm.

Một góc thành phố Bến Tre. Ảnh: P.T

Tính đến nay, Bến Tre có 09 đài truyền thanh cấp huyện và 164 trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn. Trong các năm qua, các đài, trạm truyền thanh trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của các đài truyền thanh ở các huyện, thành phố được đầu tư nâng cấp cách đây nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng, chất lượng hoạt động rất kém, đặc biệt là đài truyền thanh của 3 huyện ven biển: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú.

Qua khảo sát của Sở Thông tin và Truyền thông tại 16 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh, hầu hết các xã có địa bàn rộng, dân cư không tập trung, tỉ lệ người dân tiếp cận thông tin chỉ đạt khoảng 30% - 40%. Nguyên nhân của thực trạng này là do trang thiết bị cơ sở vật chất đã xuống cấp. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở còn hạn chế về chuyên môn, thiếu kinh nghiệm. Các xã chưa xây dựng được chương trình thời sự của địa phương, chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp sóng và thông báo; phần lớn hệ thống đài các xã, thị trấn chưa phủ sóng hết các ấp mà chỉ tập trung ở trung tâm xã. Do đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của các đài, trạm truyền thanh tại cơ sở; ảnh hưởng rất lớn đến việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân…

Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát trang thiết bị truyền thanh tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Ảnh: T.Thịnh

Trước thực trạng trên, thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 5 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã xây dựng kế hoạch số 3719/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2014-2015 (cho 16 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển).

Kế hoạch được thực hiện tại 16 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc 03 huyện biển: An Quy, An Thuận, An Nhơn, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỹ An, Bình Thạnh, An Điền (huyện Thạnh Phú); An Đức, An Hiệp, Tân Thủy, Bảo Thạnh, An Thủy, Bảo Thuận (huyện Ba Tri); Thạnh Trị, Thừa Đức (huyện Bình Đại). Cụ thể tập trung triển khai 03 dự án: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở.

Phát thanh viên trạm truyền thanh xã trước giờ phát sóng. Ảnh: T.Thịnh

Mục tiêu cụ thể của chương trình là phát triển nguồn nhân lực thông tin cơ sở, đảm bảo 100% cán bộ thông tin cơ sở thuộc đối tượng của Chương trình được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và ứng dụng kỹ thuật trong hoạt động thông tin truyền thông cơ sở; tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống thông tin truyền thông cơ sở. Đầu tư đồng bộ hệ thống máy phát thanh FM có khả năng điều chỉnh được tần số, công suất phát theo quy định của Nhà nước tại 16 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, nhằm mở rộng vùng phủ sóng phát thanh trên địa bàn để kịp thời cung cấp thông tin cho người dân, phù hợp với xu hướng đổi mới công nghệ, đảm bảo chất lượng thông tin được cung cấp. Tăng cường nội dung thông tin cho đồng bào tại 16 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, tạo điều kiện cho việc tiếp cận kịp thời các thông tin kinh tế - xã hội và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các sản phẩm báo chí, ấn phẩm truyền thông, xuất bản phẩm, thông tin điện tử.

Quang Huy

 

 

Các tin cùng chuyên mục