Bình Đại tập trung tổ chức nhiều hoạt động hướng về tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

Nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của biển và hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giữ gìn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tập trung tổ chức nhiều hoạt động hướng về tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới biển.

 Trong đó, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với biển, đảo của Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đồng thời đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, Luật Biển Việt Nam. Tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tham gia ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn vệ sinh môi trường biển và trật tự an toàn khu vực biển, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội nhằm khích lệ, động viên tinh thần chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác tại vùng biển, đảo Tổ quốc; tham gia tốt cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Vì biên cương Tổ quốc”. Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên quan tâm phát triển kinh tế biển nhằm phát huy sức mạnh về kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam thông qua các hình thức như: Tuyên truyền miệng, tọa đàm, diễn đàn vai trò của thanh niên đối với biển, đảo quê hương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề biển, đảo… Tổ chức các buổi tuyên truyền ở các hội nghị, các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội; tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện và các xã, qua trang facebook của từng cá nhân, đơn vị.

Sơn Tùng

Các tin cùng chuyên mục