Bình Đại: Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Từ đầu năm đến nay huyện Bình Đại đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật  cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện bằng các hình thức thức  đa dạng: pano, xe cổ động, thông tin lưu động, treo băng rol tại các khu dân cư,..,

 Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, Phòng Tư pháp huyện, các trang website của tỉnh, huyện  đua các thông tin về công tác đảm bảo trật tự, phòng, chống tội phạm; mở tiết mục tư vấn pháp luật định kỳ với tổng thời lượng phát sóng trong năm trên 288 phút, 65 tin, 150 bài. Qua đó. Góp phần, nâng cao ý thức của mọi tầng lớp Nhân dân trong việc tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật. Từ đó, vấn nạn tội phạm cũng được kéo giảm và hạn chế đến mức thấp nhất, đặc biệt là nhóm đối tượng phạm tội là trẻ vị thành niên và đối tưởng mới được tha tù trở về địa phương./.

BCXB

Các tin cùng chuyên mục