Giao ban báo chí Quý I-2014

Vừa qua,  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II-2014. Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, các đơn vị truyền hình cáp Bến Tre và các Đài truyền thanh huyện, thành phố …

Quang cảnh hội nghị

Trong quý I, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh; phản ánh kịp thời tình hình thời sự, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Tuy nhiên, trong quý, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí về các Chỉ thị, Nghị quyết còn chưa tập trung; nội dung một vài bản tin còn sai sót, nhiều bài viết dài dòng, nặng về báo cáo các cơ quan, đơn vị; các bài viết mang tính phản biện xã hội chưa nhiều…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Qũy bảo trì đường bộ tỉnh đã báo cáo về tình hình triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn tỉnh và một số giải pháp trọng tâm năm 2014; tính đến ngày 31/12/2013, tổng số thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh là 31,327 triệu đồng, bao gồm thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ôtô là 22,009 triệu đồng và thu phí xe môtô là 9, 318 triệu đồng.

 Ngoài ra, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những mặt hạn chế của hoạt động báo chí trong quý I và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng công tác tuyên truyền trong quý II. Trong đó tập trung tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW 8 (khóa XI), Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần phân tích, làm rõ những nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội; những chính sách kịp thời trong chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước ta, nhất là những giải pháp trọng tâm và kết quả đạt được; chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; kinh nghiệm bước đầu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; cần quan tâm công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin chính xác, đa chiều; đặc biệt chú ý những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển….

                                                                                           Tuyết Anh

Các tin cùng chuyên mục