Site banner

Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa X họp bất thường

Quang cảnh kỳ họp

Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 8, kỳ họp bất thường để thông qua Đề án thành lập Thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm, xã An Thủy.

Theo Đề án, Thị trấn Tiệm Tôm được thành lập trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên hơn 3.000 ha, trên 17.750 nhân khẩu của xã An Thủy, hơn 341 ha diện tích tự nhiên, 250 nhân khẩu của xã An Hòa Tây và hơn 19,7 ha diện tích tự nhiên của xã Tân Thủy do đây là vùng nuôi trồng thủy sản nên không có người. Về vị trí địa lý, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã An Hòa Tây, phía Nam giáp sông Hàm Luông, phía Bắc giáp xã Tân Thủy. Thị trấn Tiệm Tôm có 4 khu phố và 5 ấp. Thị trấn Tiệm Tôm thành lập nhằm xây dựng một đô thị biên giới biển của huyện Ba Tri, góp phần đẩy mạnh hóa trình đô thị hóa, đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Về Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm được nghiên cứu trên cơ sở bao gồm ranh giới hành chính xã An Thủy hiện hữu và một phần diện tích của xã Tân Thủy và xã An Hòa Tây; được quy hoạch đô thị trên cơ sở kế thừa khu vực dân cư Tiệm Tôm hiện hữu có ranh giới phía Đông giáp rạch Bắc Kỳ, phía Nam giáp sông Hàm Luông, phía Tây giáp rạch Bà Hiền, phía Bắc cách Ủy ban nhân dân xã An Thủy khoảng 1 km. Đô thị Tiệm Tôm là đô thị loại V thuộc huyện, là trung tâm chuyên ngành dịch vụ thủy – hải sản cấp huyện và khu vực, là trung tâm tổng hợp tiểu vùng Đông – Nam của huyện Ba Tri; có chức năng là đô thị vệ tinh hỗ trợ đô thị thị xã Ba Tri trong tương lai, được xác định là trung tâm văn hóa, giáo dục, thương mại của vùng phía Đông Nam của huyện. Dự kiến đến năm 2020 dân số đạt 14.000 người, đến năm 2030 đạt 18.000 người, trong đó khu vực nội thị đến năm 2020 khoảng 11.000 người, đến năm 2030 khoảng 14.000 người; đến năm 2020 nhu cầu đất đai xây dựng đô thị khoảng 220 ha, đến năm 2030 khoảng 300 ha. Đồ án làm cơ sở pháp lý, định hướng việc đầu tư xây dựng phát triển đô thị Tiệm Tôm bền vững, xứng tầm với vai trò vị trí của một thị trấn tiểu vùng của huyện.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri và Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm, xã An Thủy.

Sau kỳ họp này, huyện Ba Tri sẽ trình Đề án thành lập Thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiệm Tôm, xã An Thủy tại kỳ họp 6 tháng đầu năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Trần Xiện