Huyện Bình Đại chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

2 năm qua, huyện Bình Đại đẩy mạnh quán triệt thực hiện Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” rộng khắp từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng nhân dân. Qua đó cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, môi trường giáo dục, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục ở địa phương.

Một trong nhiều hoạt động về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” mà huyện thực hiện đó làchú trọng việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trọng tâm là văn hóa gia đình. Trong đó, huyện quan tâm lãnh đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thông qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Xây dựng xã văn hóa nông thôn mới”. Chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như: Việc thờ cúng tổ tiên, tri ân những người có công với nước, các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống…nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong nhân dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Tổ chức ngày Đại đoàn kết xã Lộc Thuận thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia

Tập trung lãnh đạo xây dựng các tiêu chí văn hóa gia đình, trên thuận, dưới hòa, kính trên, nhường dưới gắn với việc chú trọng thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội… đã đạt được những kết quả đáng kể, làm thay đổi nhiều phong tục, tập quán, thói quen lạc hậu, dần hình thành nếp sống văn hóa trong mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, đặc biệt là phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng. Qua các hội thi, các hoạt động về nguồn…các phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước đã giúp thế hệ trẻ nhận thức các giá trị truyền thống của quê hương, dân tộc.

Đến nay, toàn huyện 100% hộ gia đình đăng ký văn hóa, qua bình xét có 36.835 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 92,43%, có 20/20 xã đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở thờ tự đạt văn hóa. Việc tôn tạo, giữ gìn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa được quan tâm trùng tu, sửa chữa phản ánh nét văn hóa của người Việt Nam, nhằm hướng đến cái đẹp, chân – thiện – mỹ. Đặc biệt, trong xây dựng ấp, khu phố văn hóa đã kết hợp lồng ghép và phát huy tốt vai trò của Tổ NDTQ thông qua các cuộc họp tổ hàng tháng, thu hút nhiều người tham gia đóng góp xây dựng cho từng gia đình ngày càng hoàn thiện hơn, tình làng nghĩa xóm ngày một tốt hơn. Đến nay, toàn huyện có 944 tổ NDTQ đạt vững mạnh, đạt 64,35%. Hiệu quả của phong trào này đã tạo được môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đời sống vật chất và tinh thần ở khu dân cư ngày càng nâng lên., số hộ nghèo giảm hàng năm từ 2-3%, đến cuối năm 2015, số hộ nghèo toàn huyện còn 11,07%(theo chuẩn mới), GDP bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, huyện chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Trong điều kiện giao lưu văn hóa ngày càng phát triển luôn gắn liền với việc xâm nhập của các sản phẩm  văn hóa đồi trụy, độc hại không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân ta, tác động tiêu cực đến việc xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Vì vậy, thời gian qua, các cấp ủy tăng cường chỉ đạo việc đấu tranh chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại thông qua công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, kịp thời chấn chỉnh việc sử dụng các trang mạng xã hội không dùng đúng mục đích của một số cán bộ đảng viên…

Thường xuyên tổ chức kiểm tra và tiêu hủy khi phát hiện các sản phẩm văn hóa đồi trụy, độc hại các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn  hóa, đặc biệt là các dịch vụ internet nhằm ngăn chặn những hành vi trái pháp luật về lĩnh vực văn hóa. Ngăn chặn tình trạng văn hóa, văn nghệ không đúng tôn chỉ mục đích, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa của địa phương.

Xây dựng và bảo tồn, trùng tu một số công trình văn hóa trọng điểm, có thiết chế văn hóa phù hợp. Trong đó, các thiết chế văn hóa công cộng và thiết chế chế văn hóa gia đình được thường xuyên quan tâm đầu tư và có sự chuyển biến tích cực. Huyện có Trung tâm văn hóa - thể thao, nhà thể dục thể thao đa năng. Trung tâm văn hóa xã Phú Thuận được đầu tư xây dựng khang trang với nhiều phòng chức năng phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.ở các xã có Đài truyền thanh, các trạm thông tin ở các ấp, các cụm pa nô, cổng chào, thư viện phát huy hiệu quả.

Nhiều hộ gia đình đầu tư xây dựng các tụ điểm văn hóa thể thao như: bóng đá mini, cầu lông...Huyện trùng tu, xây dựng mới 2 di tích lịch sử văn hóa xã Lộc Thuận, Thới Thuận, xây dựng bia chiến thắng xã Thạnh phước, Vang Quới Đông, Lộc Thuận, xây dựng bia căm thù xã Thạnh Trị…Di sản văn hóa trên địa bàn huyện phần lớn là di sản văn hóa dân gian mang giá trị văn hóa của cư dân miền biển với hệ thống đình, miễu có hầu hết ở các xã, thị trấn, nhiều di tích được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh. Đặc biệt, tại xã Bình Thắng có lễ hội Nghinh Ong Nam Hải được công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia. Hầu hết các di tích đều được nhân dân đóng góp trùng tu, sửa chữa và trở thành nơi sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Có 20 đền thờ Liệt sĩ được xây dựng tại các xã, thị trấn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời nơi đây gắn liền với công tác giáo dục thế hệ trẻ trong thời gian qua.

Các hình thức kỷ niệm, ngày sinh, ngày mất cụ Huỳnh Tấn Phát ở Châu Hưng, cúng giỗ 62 anh hùng Liệt sĩ xã Thạnh Trị và Giỗ Tổ Hùng Vương ở các đình được tổ chức trang nghiêm hàng năm, được nhân dân tham gia đông đảo, qua đó nhân dân được hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, góp phần tô đậm thêm sắc thái văn hóa của địa phương.

Nhìn chung, thời gian qua, huyện Bình Đại đã xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã đạt được nhiều kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục