Huyện Bình Đại phấn đấu mỗi năm giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo

Xác định rõ tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xóa đói là một trong những mặt quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm qua, huyện Bình Đại đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo tại vùng nông thôn. Qua đó, các chế độ chính sách dành cho hộ nghèo đã tác động rất lớn đến với người nghèo, cận nghèo thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ, góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chí thú làm ăn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Qua phân tích, đánh giá của ngành chức năng huyện, có thể nhận thấy rõ những nguyên nhân nghèo như: thiếu vốn sản xuất, thiếu đất, phương tiện sản xuất, thiếu lao động, đông người ăn theo, không chí thú, không biết làm ăn và có một số hộ chay lười lao động.Một số nguyện vọng của người nghèo qua khảo sát là họ cần hỗ trợ tư liệu sản xuất, vay vốn, phương tiện sản xuất, học nghề, tìm việc làm, hướng dẫn làm ăn, trợ cấp xã hội và hỗ trợ nhà ở.

Tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm tạo cơ sở làm ăn cho người nghèo.

Qua đánh giá về nguyên nhân và nguyện vọng của những hộ nghèo, huyện Bình Đại đã bám sát thực tế và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai trên địa bàn huyện. Theo đó, từng địa phương cũng nắm được tình hình và triển khai nhiều chính sách giảm nghèo phù hợp với thực tiễn tại địa phương mình nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác giảm nghèo. Một trong những chính sách giảm nghèo ưu tiên đó là hỗ trợ vốn vay giúp người nghèo có vốn để tạo cơ sở làm ăn. Tính từ năm 2011 đến nay, từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn vay cho tín dụng ưu đãi trên 190 tỷ đồng cho bà con nghèo có vốn phát triển kinh tế và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, chủ yếu các nghề thiết thức thực áp dụng được trong sản xuất, xây dựng mô hình và những nghề công nghiệp mà doanh nghiệp cần tuyển dụng. Trong đó, huyện tổ chức 105 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đào tạo cho 2.889 học viên các nghề phi nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng trọt và các nghề công nghiệp như may, đan giỏ sách, dệt thảm. Qua đào tạo nghề và hỗ trợ vốn cho bà con nghèo tạo cơ sở kinh doanh đã góp phần giải quyết việc làm mới 6.291 lao động, đạt 125,82% so với kế hoạch.

Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả như: chăn nuôi vịt, bò, dê, trồng màu, mô hình may công nghiệp, may giỏ xách…Điển hình như mô hình trồng màu xã Long Hòa, mô hình nuôi vịt xiêm xã Thạnh Phước, Phú Long, cơ sở may công nghiệp của bà Nguyễn Thị Mãi, xã Thạnh Phước, mô hình chăn nuôi heo khép kính của ông Nguyễn Văn Hai, xã Thạnh Phước, mô hình ông Đặng Văn Mến, Nguyễn Văn Đôn, xã Châu Hưng tăng quy mô đàn bò vỗ béo…

Bên cạnh đó, huyện Bình Đại còn chú trọng thực hiện nhiều chính sách xã hội đối với người nghèo như y tế, giáo dục, nhà ở…Trong đó, cấp phát 51.621 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cấp 16.783 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. Xây dựng 837 căn nhà tình thương. Hỗ trợ tiền điện 22.870 lượt hộ nghèo. Chi trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên 20.000 lượt người.

Từ sự nỗ lực trong công tác giảm nghèo của huyện đã đạt nhiều kết quả , cụ thể năm 2011, huyện có 6.188 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 16,73%, cuối năm 2015, huyện giảm còn 2.605 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,52% (theo chuẩn củ).

Nhằm tạo cơ hội để người nghèo, người cận nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập, đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo, huyện Bình Đại tiếp tục đề ra nhiều giải pháp giảm nghèo (giai đoạn 2016 – 2020).

Giải pháp được đề cử hàng đầu vẫn là hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nghèo. Theo đó, đảm bảo nguồn vốn cho vay đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo mới có nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất. Tiếp tục cho vay đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo còn dư nợ, có nhu cầu vay vốn bổ sung và có dự án sản xuất, kinh doanh khả thi, phấn đấu để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ. Kiện toàn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện bình xét cho vay, quản lý vốn vay, giúp hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người nghèo cần chuyển hướng năng động, thị trường đang có nhu cầu hoặc đào tạo nghề để chuyển đổi mô hình phát triển sản xuất.Thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo. Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Triển khai thực hiện chương trình Khởi nghiệp thoát nghèo. Thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, góp phần cải thiện các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Phấn đấu mỗi năm giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo (tương đương với giảm 801 hộ), trong đó ít nhất có 280 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 5,11% vào năm 2020.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục