Huyện Thạnh Phú: Nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em những tháng đầu năm 2014

Từ đầu năm 2014 đến nay, huyện Thạnh Phú tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Theo đó, huyện đã phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ban ngành tỉnh, huyện, tổ chức, cá nhân thăm tặng quà cho hơn 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, xã An Qui, Đại Điền với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Tiếp nhận và cấp phát học bổng, nhu yếu phẩm cho 27 trẻ có hoàn cảnh khó khăn do Hiệp hội Christina Noble Children, tổ chức Đông Nam Á Hoa Kỳ tài trợ tài, tổng số tiền trên 25 triệu đồng.

Bên cạnh đó, triển khai các kế hoạch về Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em năm 2014; kế hoạch xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định 37/2010 của thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cấp bảo hiểm y tế lần đầu cho gần 770 trẻ em dưới 06 tuổi, nâng tổng số thẻ đang sử dụng lên gần 12.000 thẻ. Qua đó, tạo thuận lợi cho trẻ em có được điều kiện chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được huyện Thạnh Phú quan tâm đặc biệt

Nhìn chung, công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em của huyện có nhiều thuận lợi, nhất là trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức được nhiều hoạt động vui chơi và trợ giúp học bổng, học phẩm cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, một vài chỉ tiêu trong chương trình hành động vì trẻ em đạt tỷ lệ còn thấp, nhất là chăm sóc văn hóa tinh thần cho trẻ em. Phần lớn trẻ em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có tụ điểm sinh hoạt, vui chơi dẫn đến sự hụt hẫng về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Ngoài ra, tình trạng trẻ em nghèo có nguy cơ bỏ học còn xảy ra ở một vài nơi, vẫn còn trẻ em bị tai nạn thương tích, trong khi các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý chưa được kịp thời và đồng bộ.

Trong thời gian tới, huyện Thạnh Phú tiếp tục thực hiện Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015; Chương trình Bảo vệ trẻ em huyện giai đoạn 2012 -2015. Tổ chức triển khai kế hoạch "tháng hành động vì trẻ em". Đồng thời, tiếp nhận, cấp phát các nguồn kinh phí tài trợ học bổng cho trẻ em nghèo các xã, thị trấn.../.                 

                                                                             Tin, ảnh: Quốc Vinh

Các tin cùng chuyên mục