Khai thác thủy sản tại huyện Ba Tri

Khai thác thủy sản

Hiện toàn huyện Ba Tri có 1.596 tàu khai thác, đánh bắt thủy sản. Trong đó có 1.193 tàu đánh bắt xa bờ. Tổng sản lượng khai thác được từ đầu năm đến nay năm là 40.060 tấn thuỷ sản, đạt 42,08% kế hoạch năm, gồm 860 tấn tôm, 35.000 tấn cá và trên 4.200 tấn thủy sản khác. Huyện đã thành lập 3 Nghiệp đoàn nghề cá ở các xã An Thuỷ, Tân Thuỷ, Bảo Thuận, tổng số 380 đoàn viên. Các nghiệp đoàn bước đầu đã tạo sự chuyển biến tốt cho công tác quản lý lực lượng lao động trên biển, đảm bảo chính sách, quyền lợi cho người lao động và giữ vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với ngư dân. Đặc biệt, thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ cho nghề khai thác thủy sản, huyện Ba Tri hỗ trợ tổng số tiền 1,6 tỷ đồng, gồm: hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ và hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục