Ký kết Quy chế phối hợp quản lý sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện phương tiện nghề cá

Ngày 29/9/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý việc sử dụng tần số các thiết bị vôtuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá tỉnh Bến Tre giữa 04 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT) - Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (TTTSVTĐKV II) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCHBĐBP) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (SNN&PTNT) tỉnh nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước về sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện, giúp bà con ngư dân nắm vững và sử dụng đúng các tần số liên lạc trên biển, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con ngư dân trong mọi tình huống, đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển.

Nội dung Quy chế phối hợp của 04 đơn vị được thể hiện trách nhiệm rõ ràng. Quy định về trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong hoạt động, quản lý cụ thể: STTTT làm đầu mối cung cấp thông tin cho các đơn vị. Nội dung bao gồm: danh sách tàu cá đăng ký thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số; xây dựng kế hoạch hoạt động phát sinh liên quan đến công tác phối hợp giữa các đơn vị và soạn các văn bản ban hành về công tác quản lý liên quan. TTTSVTĐKV II cung cấp danh sách các tàu cá đã cấp phép trên địa bàn, danh sách tàu cá đã đăng ký thủ tục và được cấp phép trong quý;  các tàu cá có sự thay đổi so với giấy phép và công tác tuyên truyền. BCHBĐBP cung cấp thông tin danh sách các tàu cá trên 90 CV trên địa bàn tỉnh và các tàu cá của các tỉnh, thành phố khác ra vào cảng không có giấy phép sử dụng tần số, chưa trang bị thiết bị tầm xa. SNN&PTNT ( đơn vị  đầu mối thực hiện các nội dung phối hợp là Chi cục Thủy sản)  cung cấp thông tin danh sách tàu cá trên 90 CV đã được đăng kiểm; danh sách tàu cá trên 90 CV đăng ký lần đầu, thay đổi đăng ký; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn trong lĩnh vực quản lý tàu cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong quý kế tiếp.

Theo báo cáo của TTTSVTĐKV II công tác đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá thời gian qua có nhiều chuyển biến, đội tàu cá đã phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo khai thác xa bờ an toàn,hiệu quả, tai nạn tàu cá trên biển đã giảm. Tuy nhiên, nhiều tàu cá ra khơi vẫn chưa đảm bảo trang thiết bị an toàn, thiếu phao cứu sinh, đèn tín hiệu và chưa trang bị đủ trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tại Quy chế “Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển”. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 2204/3526 chiếc tàu cá có công suất máy trên 90 CV.

Xuân Đào 

Các tin cùng chuyên mục