Mỹ Hòa huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/9/2017, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Ba Tri tổ chức họp giao ban đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa. Ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Dương Minh Tùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đến dự.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa, hiện nay xã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 5 tiêu chí chưa đạt đó là : tiêu chí số 2 giao thông, 5 trường học, 6 cơ sở vật chất văn hóa, 11 hộ nghèo và 17 môi trường. Trong các tiêu chí chưa đạt, tỷ lệ thực hiện đạt từ 50-80% có 4 tiêu chí, riêng tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa tỷ lệ thực hiện đạt dưới 50%.

Tuy nhiên, khó khăn trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa hiện nay là tiến độ xây dựng các công trình còn chậm, cảnh quan môi trường chưa sạch - đẹp, tỷ lệ hộ dân chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh còn cao. Công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình dân sinh còn khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Dương Minh Tùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu Mỹ Hòa trước mắt tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức, chung lòng tham gia giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại, trong đó đặc biệt quan tâm tới tiêu chí hộ nghèo và môi trường. Phấn đấu đến giữa tháng 10/2017 xây dựng đạt 19/19 tiêu chí, để được công nhận xã nông thôn vào cuối năm 2017.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục