Ngành TTTT Bến Tre thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM

Cùng với các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo cácđơn vị trong ngành tích cực tham gia, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) được giao triển khai Tiêu chí số 8 về “Bưu điện”, bao gồm 4 nội dung “ Xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông”, “Xã có Internet”, “ Xã có hệ thống Đài Truyền thanh đế nấp” và “xã có ứng dụng Công nghệ thông tin”. Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông đảm bảo cung ứng một hoặc cả hai dịch vụ bưu chính và dịch vụ viễn thông công cộng. Điểm phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ theo hướng dẫn tại Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/12/2012 của Bộ TTTT. “Xã có Internet tới ấp” có hạ tầng kỹ thuật viễn thông (tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) sẳn sang cung ứng dịch vụ truy cập Internet, đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao cho các tổ chức, cá nhân ở các ấp trong xã. Để phấn đấu đạt các yêu cầu trên, trong thời gian qua, Sở TT&TT đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ và đầu tư trang thiết bị thông tin truyền thông cơ sở đồng thời hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đài truyền thanh cơ sở từng bước được bổ sung thiết bị mới

Sở TT&TT đã chỉ đạo Viễn thông Bến Tre, Chi nhánh Viettel, Chi nhánh Mobifone… khắc phục khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng, phủ sóng thông tin di động, lắp đặt các trạm chuyển mạch, các trạm truy nhập Internet, hệ thống truyền dẫn cáp quang, các tuyến cáp đồng đến các xã, các ấp trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại các xã xây dựng và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 2015 đến 2017. Trong 3 năm thực hiện chương trình, các doanh nghiệp đầu tư hàng nghìn km cáp quang và cáp đồng, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có….km cáp (gồm ….km cáp quang lien tỉnh, …km cáp quang nội tỉnh và …km cáp quang đồng). Hạ tầng mạng truyền dẫn, mạng truy ngập bằng cáp quang đã được triển khai rộng khắp tới 100% trung tâm các xã, thị trấn đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định chất lượng cao như điện thoại, internet băng thông rộng, truyền hình qua mạng viễn thông…Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng … trạm BTS (baogồm …trạm BTS 2G…trạm BTS 4G. Bưu điện tỉnh đã nâng cấp, chỉnh trang toàn bộ các điểm Bưu cục và các điểm Bưu điện văn hóa xã, đưa vào cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông chất lượng cao đáp ứng tiêu chí nông thôn mới và nhu cầu của nhân dân.

Cùng với sự phát triển hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, Trong 3 năm 2013 đến 2015 bằng nhiều nguồn vốn, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã trang bị, thiết bị hệ thống thông tin truyền thông cơ sở (cho 02 Đài truyền thanh huyện và 41 Đài truyền thanh xã đang xuống cấp với kinh phí hơn 4 tỷ đồng). Song song đó, tập trung hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tang thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục… chuyển tải văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất; những tấm gương người tốt, việc tốt; đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; phản ánh đầy đủ, toàn diện không khí sôi nổi trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đồng thời cổ vũ, động viên phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Tiêu chí số 8 tại các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kết hợp nguồn lực của các doanh nghiệp viễn thông trong phát triển hạ tầng, lồng ghép với nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở long ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới. Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và tiếp cận Internet Việt Nam và Chương trình Viễn thông công ích để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nửa nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân, nhằm thu hẹp khoảng cách về tiếp cận, hưởng thụ thông tin giữa người dân nông thôn và thành thị.

T. K

Các tin cùng chuyên mục