Ngư dân huyện biển Bình Đại yên tâm bám biển, khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thời gian gần đây, mặc dù tình hình ở biển Đông diễn biến phức tạp, nhưng ngư dân huyện Bình Đại tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm bám biển, khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngay khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp, Đồn biên phòng Cửa Đại phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới biển. Công tác tuyên truyền biển, đảo đã bám sát theo thực tiễn tình hình, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng.

Ngư dân huyện Bình Đại thể hiện sự bình tĩnh, không dao động tinh thần, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không nghe lời kích xúi của kẻ xấu làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, mà thể hiện lòng yêu nước bằng tinh thần đoàn kết, yên tâm bám biển phát triển kinh tế gia đình, quyết tâm giữ vững ngư trường đánh bắt truyền thống, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ngư dân huyện biển Bình Đại đã tích cực tham gia sản xuất, khai thác hải sản, vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành động xâm phạm lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Tuyết Mai
Theo thbt.vn

Các tin cùng chuyên mục