Nhơn Quới vận động phụ nữ phát triển kinh tế để giảm nghèo

Thời gian qua, Chi hội phụ nữ ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn (Ba Tri) đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phụ nữ làm chủ hộ tham gia phát triển kinh tế để giảm nghèo và mang lại kết quả đáng kể. Trong đó có mô hình dân vận khéo “Kéo giảm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”.

Ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn có diện tích tự nhiên 210 ha, trong đó có 170 ha đất sản xuất nông nghiệp, với 542 hộ. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất lúa và chăn nuôi. Trong thời gian qua, người dân ở Nhơn Qưới luôn tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tuy nhiên hộ nghèo của ấp còn rất cao, nhất là hộ do phụ nữ làm chủ.

Phụ nữ ấp Nhơn Qưới vui mừng vì cuộc sống vươn lên thoát nghèo nhờ tham gia mô hình dân vận khéo “Kéo giảm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”

Xuất phát từ tình hình trên, năm 2012, Chi hội phụ nữ ấp Nhơn Quới xây dựng mô hình dân vân khéo “Kéo giảm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”. Để thực hiện đạt kết quả cao, Chi hội phụ nữ ấp tổ chức triển khai mô hình trong hội viên và phụ nữ để nâng cao ý thức và tích cực tham gia; đồng thời vận động phụ nữ làm chủ hộ nghèo tham gia mô hình. Qua vận động, hầu hết hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đều tham gia mô hình. Để phụ nữ tham gia mô hình có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, Chi hội phối hợp với Ngân hàng giải quyết cho chị em vay vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất, đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng; giới thiệu việc làm, vận động tham gia xuất khẩu lao động; vận động xây tặng nhà tình thương, tặng học bổng học phẩm cho con em. Riêng năm 2015, Chi hội phối hợp với Ngân hàng giải quyết cho 4 chị vay số tiền 120 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản; tập kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho 125 lượt người tham dự; giới thiệu cho 54 chị làm việc tại các Công ty trong huyện; vận động các đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân xây tặng 1 nhà tình thương cho phụ nữ, 1 suất học bổng và nhiều học phẩm cho học sinh trị giá trên 45 triệu đồng. Từ đó phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Hồng, một trong những thành viên tham gia mô hình cho biết: “Tham gia mô hình, năm 2012 tôi được Chi hội phụ nữ ấp giải quyết cho vay 20 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản, đến năm 2015 tiếp tục được cho vay 30 triệu đồng. Nhờ nuôi bò, có thu nhập, tôi xây được căn nhà và gia đình tôi đã thoát nghèo. Hiện đàn bò của tôi có 3 con, trị giá gần 100 triệu đồng. Tôi rất mừng vì nhờ tham gia mô hình mà gia đình tôi thoát nghèo”.

Nhờ cách làm hay của mô hình, nhất là khéo tuyên truyền, vận động nên phụ nữ ý thức, tích cực tham gia mô hình, có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Cuối năm 2015, trong số 22 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ của ấp có 4 hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Nhơn cho biết: “Mô hình dân vận khéo “Kéo giảm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ” của Chi hội Phụ nữ ấp Nhơn Quới đã mang lại hiệu quả. Sắp tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này cho phụ nữ ở các ấp còn lại trên địa bàn. Để mô hình được thực hiện, chúng tôi tổ chức tuyên truyền hiệu quả của mô hình này cho chị em biết để tích cực tham gia, đồng thời phối hợp với Ngân hàng giải quyết cho vay vốn đầu tư chăn nuôi, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật chất để có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Từ kết quả này, mô hình dân vận khéo “Kéo giảm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ” của Chi hội Phụ nữ ấp Nhơn Quới, xã Mỹ Nhơn được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh trong năm 2015.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục