Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 (2018)

hông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 (2018). Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 là "Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc" (Tiếng Anh "Imagine you are a letter travelling through time. What massage do you wish to convey to your readers? ").

Các tin cùng chuyên mục