Phát huy tinh thần xung kích của báo chí trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương

Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2015) năm nay là dịp các thế hệ nhà báo tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng được Đảng, Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo. Đội ngũ những người làm báo đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo chí Bến Tre là một bộ phận của báo chí nước nhà, đang có những nỗ lực kiện toàn về tổ chức, sắc bén về chính trị, phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Các phóng viên đang tác nghiệp

Báo chí là họat động nghề nghiệp đặc thù mang tính chính trị - xã hội cao. Người làm báo là làm cách mạng bằng báo chí. Chức năng thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần truyền tải, cập nhật thông tin tình hình chính trị xã hội, tạo nên thế mạnh và sức hấp dẫn riêng của nghề báo. Báo chí cách mạng đi đầu xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hệ thống chính trị và cả xã hội. Báo chí còn là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói lên tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Báo chí là cầu nối, phản ánh sinh động, kịp thời mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân.

90 năm qua, báo chí cách mạng Bến Tre đã được tôi luyện, thử thách qua những năm tháng kháng chiến gian khổ cùng Đảng bộ và nhân dân tranh đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông. Tên tờ báo của Đảng bộ tỉnh dù có thay đổi gắn với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ như Dân Cày (1930), Búa Liềm (1931) rồi Tranh Đấu, Cờ Chiến Đấu, Sự Thật, Hy Sinh…, Chiến Thắng (1960), Đồng Khởi (1976), song báo Đảng luôn là vũ khí sắc bến trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, là động lực tinh thần của quân dân địa phương trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương đi lên cùng công cuộc đổi mới của cả nước. Đến nay các mũi "xung kích" báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử của các ban ngành, địa phương tạo nên thế trận mới phản ánh toàn diện và sâu sắc những chuyển biến tích cực của Đất và Người quê hương xứ Dừa trên con đường xây dựng quê hương giàu, đẹp, phát triển bền vững.

Những người làm báo hôm nay càng thêm tự hào bởi người thầy đầu tiên, người khai sinh ra báo chí cách mạng Việt Nam là lãnh tụ Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Báo chí cách mạng Việt Nam vì vậy có chất hùng và tính chiến đấu mạnh mẽ song cũng đậm chất văn hóa, nhân văn, mang bản sắc dân tộc sâu sắc. Xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, báo chí nước nhà và báo chí Bến Tre càng trở nên quan trọng, vai trò xã hội của nghề báo và đội ngũ người làm báo càng được nâng cao.

Làm báo không chỉ đơn thuần là kỹ thuật tác nghiệp mà quan trọng hơn là trách nhiệm của nhà báo với tư cách người công dân, người cán bộ cách mạng. Cái tâm, cái tài và cái tầm là những tố chất tạo nên nhân cách của người làm báo và cán bộ quản lý báo chí. Hội Nhà báo Bến Tre, các cơ quan báo chí tại địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả, chất lượng họat động thời gian qua.

Hội Nhà báo Bến Tre và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị, ý thức công dân trong cộng đồng; một mặt tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mặt khác phát huy vai trò, tiếng nói của nhân dân trong xây dựng Đảng, góp ý đảng viên, cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan công quyền; đảm bảo thông tin hai chiều và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Việc xây dựng nội dung tuyên truyền có những bước cải tiến theo hướng chuyên sâu, chuyên đề thể hiện sự đầu tư và sáng tạo của cán bộ quản lý cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh đã thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, qui định đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, phát động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", sống, làm việc, sáng tạo theo phong cách làm báo của Người.

Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt hơn công tác tập hợp lực lượng những người làm báo tại địa phương; tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm báo của tỉnh bạn, tổ chức được những cuộc thi, qua đó có những tác phẩm báo chí được đánh giá cao, đọat giải báo chí cấp tỉnh và Trung ương, tạo sinh khí mới và đà phát triển cho báo chí tỉnh nhà. Qua đó chứng tỏ, trong công cuộc đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương có rất nhiều nhân tố tích cực, người tốt việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Gần đây, báo chí tỉnh nhà có nhiều bài viết sắc sảo về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông dân sản xuất giỏi, ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thuỷ sản, cây, trái chất lượng cao. Thực tiễn cuộc sống đang chuyển mình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực là cơ sở, động lực tạo nên những sản phẩm báo chí tốt của đội ngũ nhà báo tâm huyết. Thực tiễn cũng khẳng định rằng: sự năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động là vô bờ bến và tiềm năng của đội ngũ những người làm báo Bến Tre cũng rất dồi dào! Khả năng sáng tạo rất lớn. Điều này càng đòi hỏi người quản lý báo chí tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cơ chế làm việc để tạo môi trường thuận lợi cho người làm báo Bến Tre được phát triển tài năng, nhiệt huyết, đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương và báo chí tỉnh nhà.

Dịp Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trong năm 2015 này, niềm tin, niềm vui của những người làm báo càng nhân lên gấp bội bởi cả nước đón chào những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, hội viên Hội Nhà báo cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bến Tre luôn tạo điều kiện và động viên đội ngũ người làm báo tỉnh nhà nỗ lực vươn lên để phản ánh kịp thời quá trình hiện thực hoá chủ trương phát triển kinh tế- xã hội. Đây cũng là những nội dung chính cần tổ chức hội thảo, hội nghị báo chí theo chủ đề định hướng của Hội Nhà báo Việt Nam "90 năm báo chí cách mạng Việt Nam: Truyền thống, Bản lĩnh và Trách nhiệm".

Để tiếp nối truyền thống 90 năm báo chí cách mạng, những người làm báo trên quê hương Đồng Khởi tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Thực hiện trọng trách xã hội to lớn như vậy, Hội Nhà báo Bến Tre và các cơ quan báo chí địa phương phải là hạt nhân đoàn kết hội viên, có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng hội viên cả về bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm báo. Ở đây, vai trò tổ chức và "kiến tạo" của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương rất quan trọng, cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề: tăng cường củng cố về tổ chức, thực hiện thật tốt Qui chế họat động, Qui chế phối hợp; đòan kết nhất trí cao trong xây dựng và triển khai chương trình họat động; tiếp tục đổi mới phương thức họat động theo tinh thần "Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả họat động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam".

Hội Nhà báo Bến Tre và các cơ quan báo chí địa phương cần tăng cường bồi dưỡng cả lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả tư tưởng, tính giáo dục, tính thuyết phục của sản phẩm báo chí. Báo chí là nhu cầu tinh thần của bạn đọc, cho nên đòi hỏi sản phẩm báo chí dù là thể lọai báo viết, báo nói hay báo hình, báo điện tử, trang tin, tờ tin, tạp chí chuyên ngành… đều phải đáp ứng được cả về giá trị trí tuệ, giá trị tình cảm và giá trị văn hóa. Rất cần có những đề tài, chuyên đề nghiên cứu về nhu cầu, thị hiếu của đối tượng tiếp nhận sản phẩm báo chí để cơ quan báo chí có hướng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Rất cần thiết có thêm nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, tính đặt vấn đề, tính dự báo hỗ trợ các cơ quan Đảng, chính quyền nắm bắt nhanh hiệu quả các chủ trương, chính sách khi đưa vào thực tiễn cuộc sống.

Hiện nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang tiếp tục nỗ lực thực hiện cuộc Đồng Khởi mới. Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quốc phòng- an ninh và giữ vững trật tự an tòan xã hội tại địa phương đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu. Song, bên cạnh đó vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế, bất cập về đào tạo cán bộ, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, vệ sinh môi trường, an tòan giao thông… ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của địa phương. Trong sự nghiệp đổi mới, báo chí đóng vai trò to lớn thúc đẩy sự phát triển của xã hội, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tham gia một cách chủ động và mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống các quan điểm sai trái; nêu gương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong họat động của xã hội.

Báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo luôn là tiếng nói của Đảng và nhân dân, phản ánh chân thực quá trình vận động của cách mạng và góp phần to lớn vào thành tựu chung của cả dân tộc. Báo chí Bến Tre là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân quê hương Đồng Khởi đang tiến bước thực hiện công cuộc Đồng Khởi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội Nhà báo Bến Tre với đông đảo những người làm báo với tinh thần đòan kết, đổi mới sáng tạo chắc chắn sẽ làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ quan trọng của mình, khơi dậy và phát huy truyền thống quê hương trong giai đọan cách mạng hiện nay. Đội ngũ đông đảo nhà báo Bến Tre sẽ có thêm thật nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

T.C

Các tin cùng chuyên mục