Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Bến Tre năm 2014

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh nói chung và 3 huyện ven biển nói riêng; nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các bệnh tật khác có liên quan đến điạ lý vùng ven biển; trang bị kiến thức cho người dân vùng ven biển có thể tự bảo vệ sức khỏe, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc. Đó là mục tiêu của công tác y tế biển, đảo năm 2014 của tỉnh Bến Tre.

Trạm Y tế xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Ảnh: Q.Vinh

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác y tế biển, đảo năm nay là cung ứng dịch vụ y tế để các huyện vùng ven biển có đủ năng lực khám, dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng ven biển. Đồng thời tiếp tục duy trì và tăng cường công tác truyền thông, giáo dục để người dân có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe, chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng chống bệnh dịch và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu; nâng cấp và củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh; xây dựng và phát triển hệ thống cảnh báo sớm, đáp ứng nhanh; chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm và bệnh dịch, dự phòng thuốc, hoá chất để chủ động phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, khống chế và đẩy lùi các bệnh dịch mới phát sinh, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm gây dịch. 

Tập trung tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu để nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh, có các giải pháp để sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến huyện đã và đang được đầu tư trong thời gian vừa qua để giảm bớt và giải quyết về cơ bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và tăng cường thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố và phát triển hệ thống y tế các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng và khám chữa bệnh; triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia y tế dự phòng tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm y tế huyện, thành phố; trong đó tập trung ưu tiên cho 3 huyện vùng ven biển là Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

P.V

Các tin cùng chuyên mục