Phổ biến kiến thức về quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo

Ngày 30/10/2015, tại huyện Ba Tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo năm 2015. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ tài nguyên môi trường các xã, thị trấn của huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến kiến thức về Luật Biển Việt Nam; Nghị định số 71/2015  ngày 3/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển; tình hình biển Đông và các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Hội nghị giúp cán bộ, công chức các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức cơ bản về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục