Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016

Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Longcó địa hình rất đặc biệt, được hình thành bởi 3 dãi cù lao, do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà thành. Với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt dài khoảng 6.000km tạo thuận lợi cho phát triển giao thông thủy, hệ thống thủy lợi, phát triển kinh tế biển, kinh tế vườn, trao đổi hàng hóa với các tỉnh lận cận. Bên cạnh những thuận lợi đó, Bến Tre cũng gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, phát triển hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông xuống vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển.Đặc biệt là hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có đủ kinh phí để sữa chữa hoặc thay mới nên chất lượng hoạt động rất kém, không thể đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh cũng như truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân.Trong khi  hệ thống Đài truyền thanh cơ sởđược xem là kênh thông tin rất quan trọng có chức năng định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong nhân dân, là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội.Ngoài ra, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, nhu cầu được tiếp thông tin của nhân dân đang trở nên cấp thiết, nhất là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng mà Đài Truyền thanh cơ sở là một điển hình.

Đứng trước những thực trạng vànhu cầu cấp bách như trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảogiai đoạn 2013 – 2015 và những năm tiếp theo. Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của ngành Thông tin và Truyền thông đã được lồng ghép vào Chương trình MTQG nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và trong năm 2016 đã được Trung ương phân bổ nguồn vốn là 2,15 tỷ đồng để triển khai thực hiện (Chương trình MTQG nông thôn mới 2 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 0,15 tỷ đồng).Căn cứ vào nguồn vốn được cấp, Sở Thông tin và Truyền thông đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2016 trong Ngành một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Đối với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2016:Sở Thông tin và Truyền thông đã đầu tư trang thiết bị cho 02 Đài Truyền thanh huyện và 24 Đài Truyền thanh xã gồm:

+ Đài Truyền thanh huyện Ba Tri và Châu Thành.

+ Đài Truyền thanh 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thông mới năm 2016: Lương Phú huyện Giồng Trôm; Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung huyện Ba Tri; Cẩm Sơn huyện Mỏ Cày Nam; Quới Điền huyện Thạnh Phú; Nhơn Thạnh thành phố Bến Tre; Tân Phú Tây huyện Mỏ Cày Bắc; Phú Sơn, Vĩnh Bình huyện Chợ Lách; Quới Sơn huyện Châu Thành và Long hoà huyện Bình Đại.

+ Đài Truyền thanh 06 xã bãi ngang ven biển:An Hiệp, Tân Thuỷ, An Thuỷ huyện Ba Tri và An Thuận, Mỹ An, Bình Thạnh huyện Thạnh Phú.

+ Đài Truyền thanh 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: Tân Thanh Tây huyện Mỏ Cày Bắc; An Thới huyện Mỏ Cày Nam; Long Thới, Tân Thiềng huyện Chợ Lách; Mỹ Hoà huyện Ba Tri; Thành Triệu huyện Châu Thành và Bình Thành huyện Giồng Trôm.

Các trang thiết bị được đầu tư trang bị cho các Đài truyền thanh bao gồm: 02 hệ thống phát sóng FM cho Đài Truyền thanh huyện; 31 tăng âm; 31 bộ thu truyền thanh không dây kỹ thuật số, 315 loa phóng thanh, 33 radio chuyên dụng và31.600m dây truyền thanh cho Đài Truyền thanh các xã.

Việc đầu tư trang thiết bị hệ thống Đài Truyền thanh cho các địa phương trong năm 2016 đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động cho Đài truyền thanh cơ sở. Qua đó, đảm bảo nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ở vùng sâu, vùng xa, truyền tải thông tin chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền, thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, nhằm cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân mà đặc biệt hơn hết là giúp các xã sớm đạt được tiêu chí về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay. 

- Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016: Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 05 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở tại 05 huyện gồm: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc (mỗi huyện 01 lớp)trung bình mỗi lớp có hơn 100 học viên tham dự. Thành phần tham dự lớp tập huấn gồm: Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài Truyền thanh, phòng Văn hóa và Thông tin, Công an, Quân sự, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân và cán bộ các phòng chuyên môn cấp huyện; cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh, cán bộ văn hóa – xã hội, Công an, Quân sự, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân xã…

Qua các lớp tập huấn, đã trang bị cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở kiến thức viết tin, bài người tốt việc tốt trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các kỹ năng phát hiện đề tài và khai thác tài liệu, kỹ năng sáng tạo một số thể loại thường dùng, xây dựng kết cấu một chương trình phát thanh địa phương. Nhờ đó, nâng cao năng lực, kỹ năng báo chí cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG được giao cho ngành, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời kỳ mở cửa và hội nhập kinh tề quốc tế./.

Trọng Vinh

Các tin cùng chuyên mục