Tập huấn phương pháp kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm

Vừa qua, UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tập huấn phương pháp kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất cho các đại biểu là lãnh đạo và Công chức phụ trách thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, Ban chỉ đạo 389, lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách Kinh tế - Kế hoạch các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe giới thiệu một số văn bản pháp luật có liên quan đến việc kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu và biện pháp xử lý, trình tự thủ tục thanh tra xử lý vi phạm về tạp chất trong tôm nguyên liệu. Sơ lược về tạp chất trong tôm nguyên liệu. Phương pháp kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm nguyên liệu.

Thực hành trình tự các thao tác kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu từ khâu lấy mẫu ; kiểm tra tình trạng bên ngoài; kiểm tra sau khi bóc vỏ đầu, ức; kiểm tra nhanh bảng hóa học; kiểm tra sau khi xẻ thịt và kiểm tra cơ thịt sau khi đã bóc vỏ.

Sau kiểm tra có nghi ngờ hoặc tranh cãi về kết quả, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lấy từ mẫu đại diện để kiểm tra nhanh tạp chất trong tôm nguyên liệu bằng phương pháp hóa học, thông qua quan sát các trạng thái hóa học các biến đổi trạng thái đặc trưng xảy ra trong phản ứng giữa tạp chất và dung dịch thử tạp chất.

Mỹ Duyên

Các tin cùng chuyên mục