Site banner

Thạnh Phú: 17 công trình xây dựng nông thôn mới trong ba tháng đầu năm 2014

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020, ba tháng đầu năm 2014, việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thạnh Phú đạt được nhiều kết quả.

Theo đó, huyện đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 16 xã; tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân việc thực hiện các tiêu chí NTM. Bên cạnh, đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như: phối hợp triển khai mô hình nuôi dê ở xã An Thạnh, tập huấn và hỗ trợ giống trồng dưa hấu ở xã Thạnh Phong, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh ở xã Mỹ An… Mặt khác, tổ chức 4 lớp tập huấn xây dựng NTM cho Ban chỉ đạo 16 xã, có hơn 230 thành viên tham dự.

Ba tháng qua, các xã xây dựng NTM đã thực hiện 17 công trình, với tổng kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng và hơn 600 ngày công lao động. Trong đó, vốn huy động trong dân gần 700 triệu đồng, vốn doanh nghiệp và lồng ghép các chương trình hơn 2 tỷ đồng. Song song đó, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn... Tính đến nay, huyện có 16/16 xã thuộc nhóm 4 đạt từ 5-8 tiêu chí.

Thi công lộ bê-tông ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ An

Bên cạnh những kết quả đạt được, khó khăn thời gian qua là nguồn vốn ngân sách đầu tư còn hạn chế, trong khi người dân có ý trông chờ. Mặt khác, Ban chỉ đạo cấp xã còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành, dẫn đến công tác tuyên truyền chưa thật sâu rộng. Vai trò và sự tham gia của người dân trong xây dựng NTM chưa được nâng cao; việc huy động vốn xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, nhất là việc huy động trong nhân dân…

Thời gia tới, huyện Thạnh Phú tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng NTM. Kiến nghị tỉnh xem xét bố trí ngân sách kịp thời để các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Cùng với đó, xem xét chính sách hỗ trợ cho người dân nhân rộng các mô hình, hình thức sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Mặt khác, tăng cường các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật cho lao động nông thôn; chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, triển khai huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các tiêu chí về môi trường, hệ thống chợ nông thôn, giao thông, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất và các tiêu chí còn lại. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới 01 xã (Đại Điền)…

Tin, ảnh: Quốc Vinh