Thạnh Phú: Gần 180 lực lượng tham gia đợt huấn luyện Dân quân Binh chủng năm 2015

Ngày 11/5/2015, tại TTVH huyện, Ban CHQS huyện Thạnh Phú tổ chức khai giảng lớp huấn luyện Dân quân Binh chủng năm 2015. Tham gia có gần 180 lực lượng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, trung đội ĐKZ 82mm, trung đội Cối 82mm, tổ Công binh, Thông tin, Hóa học, Trinh sát, Y tế các xã, thị trấn.

 Học viên tham gia học giáo dục chính trị

Trong 12 ngày học tập, học viên được Ban CHQS huyện cung cấp các nội dung giáo dục chính trị gồm: đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; dân quân tự vệ là công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Bên cạnh, học viên được thực hành các tính năng, tác dụng, cấu tạo chuyên ngành súng máy phòng không 12,7mm, biên chế, chức trách, đội hình, động tác xạ thủ, khẩu đội làm công tác chuẩn bị bắn, khẩu đội thực hàn chiến đấu. Tính năng, kỹ chiến thuật, cấu tạo cùng thao tác dùng, thu pháo, ngắm, nạp đạn, bắn… chuyên ngành Cối 82mm, ĐKZ 82mm. Ngoài ra, thực hành các chuyên ngành Công binh, Thông tin, Hóa học, Trinh sát và Y tế.

Lớp huấn luyện Dân quân Binh chủng năm 2015 nhằm huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ huyện Thạnh Phú hiểu rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hiểu được nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị, đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ chiến thuật cấp tổ, khẩu đội, trung đội đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách.

Quốc Vinh

Các tin cùng chuyên mục