Thạnh Phú phấn đấu đến năm 2030, chào đón khoảng 1.000.000 lượt khách du lịch/năm

Huyện ủy Thạnh Phú vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục tiêu của huyện là phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh về lĩnh vực du lịch tích cực quảng bá du lịch với nhiều hình thức, xúc tiến mời gọi đầu tư ngành du lịch huyện nhà; đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình sản phẩm dịch vụ du lịch; đầu tư, cải thiện hạ tầng phục vụ du lịch. Phấn đấu đến năm 2020, Thạnh Phú đón khoảng 610.000 lượt khách/năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 150 tỷ đồng; đến năm 2030, chào đón khoảng 1.000.000 lượt khách/ năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoàng 480 tỷ đồng/ năm, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động trực tiếp/ năm.

Ảnh: Biển Cồn Bửng đông du khách dịp lễ Quốc Khánh 02.9.2017

Để đạt các mục tiêu trên, huyện đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và hợp tác, liên kết. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảng viên và nhân dân về phát triển du lịch của huyện. Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa du lịch, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển du lịch bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, nhãn hiệu và sức hút của du lịch huyện. Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá gắn với sản phẩm, dịch vụ và thị trường cụ thể; ứng dụng công nghệ thông tin để xúc tiến, quảng bá du lịch Thạnh Phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh, vận động các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án du lịch; kết nối các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh khai thác tốt sản phẩm du lịch hiện có của huyện; xây dựng, hình thành các tour, sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của huyện. Tổ chức các sự kiện xúc tiến, quảng bá, mời gọi hợp tác đầu tư liên quan đến dịch vụ du lịch.

Thứ hai, cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, phát triển bền vững, hiệu quả. Theo đó, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển du lịch xã Thạnh Phong, Thạnh Hải cho phù hợp với xu hướng du lịch và tầm quan trọng của ngành dịch vụ du lịch hiện nay ở địa phương; hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch các xã vùng biển; ưu tiên đầu tư du lịch khu du lịch trở thành khu du lịch đa dạng như văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh; tạo các liên kết đầu vào, đầu ra phục vụ du lịch; chú ý liên kết tạo các sản phẩm mới phục vụ du lịch; phát triển các làng nghề truyền thống, mỗi xã xác định và ưu tiên phát triển 01 sản phẩm đặc trưng.

Tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư tạo các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa – lịch sử, tâm linh như: khu vui chơi giải trí, bãi tắm, khu nghỉ dưỡng, ăn uống chất lượng, qui mô; khu dã ngoại; tour du lịch bằng tàu cao tốc đi từ Cồn Bửng đến Côn Đảo, Vũng Tàu; các trạm dừng chân trên tuyến về huyện ra đến biển, phục dựng Đoàn tàu không số, Công viên đường Hồ Chí Minh trên biển,....

Thứ ba, áp dụng các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch. Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh về ưu đãi đầu tư nói chung và cho du lịch nói riêng; đưa các dự án phát triển du lịch nằm trong chương trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của huyện, ưu tiên hỗ trợ thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch – dịch vụ; vận động, mời gọi công đồng dân cư cùng tham gia phát triển du lịch, giữ gìn uy tín, hình ảnh, chất lượng cho từng sản phẩm du lịch.

 Lựa chọn dự án và đề xuất tỉnh cho đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP nhằm khai thác nguồn đất có sẵn cho phát triển du lịch; xác định rõ, cụ thể danh mục, địa điểm dự án đầu tư để phục vụ mời gọi đầu tư; thực hiện tốt cải cách hành chính đối với các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành du lịch; phối hợp quản lý tốt du lịch khu vực biên giới biển. Ưu tiên phát triển các hình thức du lịch cộng đồng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ, duy trì và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch, sinh thái. Rà soát các hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin cho cộng đồng để làm tốt du lịch. Nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử văn minh trong du lịch, mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, tạo hình ảnh đẹp, thân thiện cho du khách khi đến Thạnh Phú.

Thứ tư, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Tích cực vận động, tranh thủ các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và kết hợp các nguồn vốn của huyện, nguồn vốn theo hình thức PPP để đầu tư, hoàn thiện dần hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngành du lịch; duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình giao thông phục vụ phát triển du lịch. Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Cồn Bửng; khởi động công trình đường tỉnh Bắc – Nam nối liền 03 huyện biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú; nghiên cứu, đầu tư xây dựng các tuyến kè chống sạt lỡ; kiến nghị tỉnh sớm triển khai dự án nhà máy nước sạch khu vực Cù Lao Minh cấp nước máy cho huyện Thạnh Phú; thúc đẩy các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án năng lượng sạch; tổ chức mời gọi đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật ngành du lịch tại huyện, các dự án, công trình phục vụ du lịch.

Hoàn chỉnh dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre; công trình trùng tu, tôn tạo quần thể Lăng ông, Miếu bà; nâng cấp, trùng tu, bảo trì các công trình, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn; duy trì các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của địa phương phục vụ du lịch.

          Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường trách nhiệm của ngành văn hóa – thông tin để làm tốt chức năng quản lý nhà nước; nâng cao năng lực Ban quản lý Khu du lịch di tích đường Hồ Chí Minh trên biển để làm tốt vai trò đầu mối quản lý, hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch. Sắp xếp, bố trí hợp lý các cơ sở khinh doanh dịch vụ du lịch trong khu vực Cồn Bửng nhằm tạo ra môi trường phục vụ khách mỹ quan, an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp; chấn chỉnh trình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chèo kéo tại các điểm du lịch. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, làm mất an toàn, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động du lịch.

Phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch thân thiện và trách nhiệm”, phổ biến qui tắc ứng xử văn minh du lịch; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu về năng lực, sức khỏe, trình độ, tính chuyên nghiệp phục vụ dịch vụ du lịch. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch từ huyện đến cơ sở và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu du lịch cả trước mắt và lấu dài. /.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục