Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 29/01/2016 về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sở TTTT được UBND tỉnh ủy quyền là người quản lý thuê bao chữ ký số trên địa bàn tỉnh. Do đó, trong năm 2016, Sở TTTT đã đề nghị và được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp mới cho các cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh với hơn 150 chữ ký số. Chữ ký số sẽ được ký lên các văn bản điện tử và truyền đi trên môi trường mạng qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Những lợi ích khi sử dụng chữ ký số:

-Đảm bảo an toàn;

-Các giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số được mang tính pháp lý và được pháp luật bảo hộ;

-Chữ ký số góp phần phát triển các giao dịch thương mại điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; hỗ trợ cải cách hành chính;

-Giảm thiểu tối đa thời gian gửi nhận văn bản, chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký diễn ra tiện lợi và nhanh chóng qua mạng internet;

-Không phải in ấn các văn bản, hồ sơ tài liệu;

-Việc ký văn bản điện tử diễn ra ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào;

-Tiết kiệm chi phí hành chính;

Nhiệm vụ triển khai chữ ký số năm 2017

Trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số cho các đơn vị còn lại trong tỉnh. Cụ thể như sau:

- Triển khai cấp lại chữ ký số cho các đồng chí lãnh đạo chuyển công tác sang vị trí mới;

- Triển khai đăng ký, chuyển giao chữ ký số cho tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành tỉnh; các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Triển khai đăng ký, chuyển giao chữ ký số cho cá nhân gồm: lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Thanh tra chuyên ngành của các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Tổ chức tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Nhã

Các tin cùng chuyên mục