Tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Các sở, ngành, địa phương đang thực hiện đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014-cao điểm từ 1/8-15/8/2014.

Nội dung tuyên truyền là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về Ứng xử các bên ở biển Đông (DOC); Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Bộ Luật hàng hải Việt Nam; Luật Thủy sản; Luật Dầu khí.

Ảnh: P.V

Sở Thông tin và Truyền thông đã cho ấn hành tập phóng sự ảnh về biển đảo Việt Nam, phát hành đặc san với chủ đề hướng về biển đảo quê hương. Báo Đồng Khởi, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh; đài truyền thanh đưa nhiều tin bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về biển đảo Việt Nam. Trang web Biển – Biên giới biển Bến Tre có nhiều tin bài, hình ảnh về chủ đề này. Các phương tiện thông tin đại chúng, văn hóa văn nghệ thời điểm này đặc biệt nhấn mạnh chủ đề về biển đảo Việt Nam; pháp luật về biển.

P.V

Các tin cùng chuyên mục