Ba Tri: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 14/4/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có ông Hồ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Trai- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện.

Biểu quyết danh sách ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất cao danh sách 64 ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là những ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đúng cơ cấu và được cử tri tín nhiệm cao trong đợt hội nghị lấy ý kiến cử tri vừa qua. Được biết trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới, toàn huyện Ba Tri có 8 đơn vị bầu cử. Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ có 8 ứng cử viên được bầu lấy 5 đại biểu. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được khẩn trương thực hiện. Huyện đã hoàn thành công tác lập và niêm yết danh sách cử tri. Sắp thới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri trong toàn huyện nhằm tạo điều kiện để ứng cử viên thể hiện quyết tâm của mình và nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục