Site banner

Biến đổi khí hậu - Thiên tai

BDK - Ngày 23-10-2017, thủy sản Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) gắn cảnh báo “thẻ vàng” do khai thác hải sản (KTHS) bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đó đến nay, ngành thủy...
Ngày đăng: 05/05/2023
BDK - Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 - 2020 với quy mô diện tích là 7.833ha, thuộc địa bàn 3 huyện ven biển của tỉnh; trong đó, huyện Bình Đại 3.226ha, Ba Tri 1.827ha...
Ngày đăng: 05/05/2023
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính...
Ngày đăng: 11/04/2023
Thực hiện Chương trình 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 4646/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh năm 2022 về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với...
Ngày đăng: 01/12/2022
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 21/11/2022
Bến Tre là một tỉnh ven biển, nằm ở phía Đông-Đông Nam Đồng bằng sông Cửu Long, giữa hạ lưu các sông Tiền và Cổ Chiên, với diện tích tự nhiển 236.020 ha, phía Bắc giáp Tiền Giang có ranh giới chung...
Ngày đăng: 16/11/2022
Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 15/11/2022