Site banner

Biến đổi khí hậu - Thiên tai

Thực hiện Chương trình 10-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 4646/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh năm 2022 về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với...
Ngày đăng: 01/12/2022
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 21/11/2022
Bến Tre là một tỉnh ven biển, nằm ở phía Đông-Đông Nam Đồng bằng sông Cửu Long, giữa hạ lưu các sông Tiền và Cổ Chiên, với diện tích tự nhiển 236.020 ha, phía Bắc giáp Tiền Giang có ranh giới chung...
Ngày đăng: 16/11/2022
Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre
Ngày đăng: 15/11/2022
Phối hợp tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống IUU và tội phạm, vi phạm trên biển
Ngày đăng: 11/11/2022
Căn cứ Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên...
Ngày đăng: 24/05/2022
BDK.VN - Sau hơn 2 năm hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ, Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, các ngành, tổ chức...
Ngày đăng: 18/05/2022