Site banner

Ba Tri: Tăng cường công tác lãnh đạo ngăn chặn và xử lý việc nuôi tôm biển trong vùng quy hoạch ngọt hóa

UBND huyện Ba Tri vừa ban hành kế hoạch số 2651 ngày 07 tháng 11 năm 2013 về việc Tăng cường công tác lãnh đạo ngăn chặn và xử lý việc nuôi tôm biển trong vùng quy hoạch ngọt hóa.

Theo đó, Ban chỉ đạo vụ nuôi thủy sản huyện cần kiện toàn ngay để kịp thời thực hiện chỉ đạo ngăn chặn, xử lý việc nuôi tôm biển và khoan giếng nước mặn trong vùng quy hoạch ngọt hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về việc không nuôi tôm biển, khoan giếng nước mặn trong vùng quy hoạch ngọt hóa. Làm cho nhân dân thấy rõ tác hại của việc nuôi tôn biển và khoan giếng nước mặn trong vùng ngọt hóa về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

Hiện trường một vụ đào ao nuôi tôm biển trái phép trong vùng quy hoạch ngọt hoá.

Đồng thời UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản hành chính đối với những hộ không chấp hành và cố tình vi phạm; hướng dẫn hỗ trợ nhân dân xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả và bền vững, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có kế hoạch chi tiết thực hiện việc tháo dỡ, trám lấp các cây giếng nước mặn trên địa bàn. Công an huyện hỗ trợ việc kiểm tra, xử lý các trường hợp thi công đào ao nuôi tôm biển trong vùng quy hoạch ngọt hóa. Ngành Điện lực ngưng cung cấp điện phục vụ cho nuôi tôm biển của những hộ nằm trong vùng quy hoạch ngọt hóa và ngoài vùng quy hoạch nuôi tôm.

Đối với các giếng nước mặn, buộc hộ dân tự trám lấp theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Nếu hộ dân không tự nguyện thực hiện thì xã thuê người trám lấp và chi phí trên do chủ giếng khoan chi trả. Đối với các ao nuôi tôm biển thì cho nuôi đến ngày thu hoạch.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi, nghiêm cấm các trường hợp tiếp tục thả nuôi và các trường hợp đào ao mới. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                            Minh Đức