Ba Tri - Vĩnh An: 100% phiếu đồng ý công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Qua 8 năm thực hiện công tác xây dựng xã nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Tân Thủy đã được các ngành chức năng tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Có thể thấy, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng xã nông thôn mới là đời sống nhân dân được nâng lên. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong năm của xã đạt 41 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,97%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,95%. Xã cũng đã thành lập và hoạt động có hiệu quả các hình thức tổ chức như: hợp tác xã Tôm thâm canh, tổ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực chăn nuôi bò..… Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện, tỷ lệ hộ được sử dụng diện đạt 98%; tỷ lệ hộ sự dụng nước hợp vệ sinh đạt  95%, trong đó 65% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia. Qua 8 năm thực hiện công tác xây dựng xã nông thôn mới, xã Vĩnh An đã huy động được 139,4 tỷ đồng. Trong đó vốn trung ương, tỉnh hỗ trợ 86 tỷ đồng, huyện 4,3 tỷ đồng, vốn ngân sách xã và các nguồn do xã vận động là 22 tỷ đồng, vốn doanh ngiệp 3,2 tỷ đồng; nguồn vốn còn lại do nhân dân đóng góp.

Tại hội nghị này, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri đã tổ chức lấy ý kiến và bỏ phiếu của 59 đại biểu là thành viên Ban Chi đạo huyện, các xã, thị trấn đề nghị xét công nhận xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới. Kết quả có 59/59 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.  Sau hội nghị này, Ban chỉ đạo huyện sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để đề nghị về Ủy ban nhân dân Tỉnh xét công nhận xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục