Site banner

Bến Tre: 16 xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012-2015

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa ký Quyết định phê duyệt danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015.

Danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi địa bàn Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015, theo Quyết định 620/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện trên phạm vi các tiêu chí xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia; xã thuộc 69 huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã đảo; xã biên giới đất liền; xã an toàn khu và xã miền núi, vùng cao. Theo đó, giai đoạn 2012-2015 tỉnh Bến Tre có 16 xã thuộc Chương trình này, bao gồm: Thạnh Trị, Thừa Đức (huyện Bình Đại); Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Hiệp, Tân Thủy, An Đức, An Thủy (huyện Ba Tri); An Điền, Bình Thạnh, An Thuận, An Quy, Thạnh Hải, An Nhơn, Thạnh Phong, Mỹ An (huyện Thạnh Phú).

Sở Thông tin và Truyền thông trao phương tiện đài truyền thanh (loa kèn) cho  xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Ảnh: T.T. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo gồm 3 dự án, đó là: tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền; tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người.

 P.T