Bến Tre: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh Bến Tre xác định ứng dụng CNTT là vấn đề quan trọng, là đòn bẩy phục vụ cải cách hành chính. Ngày 30/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch 3363/KH-UBND về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bến Tre năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 tỉnh Bến Tre sẽ ưu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 40 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 09 thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã (bao gồm các lĩnh vực như: báo chí, khoa học và công nghệ, thương mại, tư pháp, văn hóa, nông nghiệp, y tế, giao thông, tài nguyên và môi trường, …).

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến bao gồm 4 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin như quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền, gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hình: Viễn thông Bến Tre tổ chức tập huấn triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2016 cho bộ phận một cửa của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch 3363/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bến Tre năm 2016 trên cổng thông tin điện tử http://motcua.bentre.gov.vnđã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Từ đầu năm 2016 đến nay, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; thành phố, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Viễn thông Bến Tre cung cấp được 87 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 tại địa chỉ  http://motcua.bentre.gov.vn  (bao gồm các lĩnh vực như: báo chí, khoa học và công nghệ, thương mại, tư pháp, văn hóa, nông nghiệp, y tế, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, …).Trong đó, thủ tục hành chính về “Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại” thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến 39 hồ sơ; thủ tục hành chính về “Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp” đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến 29 hồ sơ.Tất cả các thủ tục hình chính tiếp nhân và xử lý trực tuyến trên cổng dịch vụ hành chính công đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Bến Tre triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cũng làm thay đổi phương thức giao tiếp giữa công dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước. Nếu trước đây, người dân muốn đăng ký thủ tục hành chính thì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước, nhận phiếu theo thứ tự, nhận giấy khai báo, rồi khai báo trực tiếp với cán bộ (phương thức truyền thống). Nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, người dân có thể thực hiện ở nhà, ở cơ quan, đơn vị. Và chủ thể thực hiện các dịch vụ này cũng có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ (như hồ sơ đang nằm ở phòng ban nào? hồ sơ đang được ai thụ lý? hồ sơ bị tắc ở khâu nào?...). Vì vậy khi tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, người dân, cá tổ chức, doanh nghiệp…, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức như: cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công, giảm được áp lực công việc giúp cho cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính được nhanh, thuận tiện và khoa học hơn. Ngoài ra, thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, lãnh đạo có thể giám sát được quy trình xử lý, thời gian xử lý hồ sơ của từng bộ phận góp phần làm tăng tính trách nhiệm của các cơ quan cung cấp dịch vụ cũng như cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ.

Thành công của việc triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bến Tre (http://motcua.bentre.gov.vn) không những mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, doanh nghiệp mà còn là nền tảng cho việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong cả giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Khang Nguyên

Các tin cùng chuyên mục