Site banner

Bình Đại: Tiến độ thi công đường tỉnh 883 vượt kế hoạch

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án xây dựng 10 cầu trên đường tỉnh 883 huyện Bình Đại, đến thời điểm này, việc thi công các hạng mục của gói thầu số 1 gồm 3 cầu Cái Mới, Hai Sáng và cầu 30 tháng 4 đạt khối lượng thi công 92,8% giá trị hợp đồng; gói thầu số 2 gồm 4 cầu Phú Vang, Bưng Lớn, Khém Trên, Khém Dưới đạt khối lượng thi công 84% giá trị hợp đồng. Hiện tại 7 cây cầu trên đã cho thông xe kỹ thuật và chủ đầu tư, đơn vị thi công đang gấp rút thi công hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu.

Đơn vị thi công đang tập trung máy móc phương tiện, nhân lực để hoàn thiện hạng mục cuối cùng nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng 10 cây cầu trước thời hạn hợp đồng. (Ảnh: Thanh Hương)

3 cầu còn lại của gói thầu số 2 gồm: Việc Giữa, Tân Định, Cống Đá, đang trong quá trình thi công hạng mục gác dầm ngang và bản mặt cầu, tiến độ thi công ước đạt từ 76% đến 82% khối lượng gói thầu. Dự kiến 3 cầu sẽ cho thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2013.

Ông Đặng Văn Đạt – Trưởng Ban quản lý điều hành Dự án, Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam cho biết: tiến độ thi công của 10 cầu trên đường tỉnh 883 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung máy móc phương tiện, nhân lực để hoàn thiện hạng mục cuối cùng nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng 10 cây cầu trước thời hạn hợp đồng, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Bình Đại.

Thanh Hương