Site banner

Đại Điền phát huy sức dân trong xây dựng giao thông nông thôn

Đường giao thôngTổ NDTQ số 11(ấp Vĩnh Nam - xã Đại Điền).
 
Xã Đại Điền (Thạnh Phú) được cấp trên đánh giá đã thực   hiện có hiệu quả việc triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở (DCCS). Đây cũng là xã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong xây dựng giao thông nông thôn theo tiêu chí xã nông thôn mới (NTM).
 
Ông Nguyễn Văn Tròn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế DCCS xã Đại Điền cho biết: "Ban Chỉ đạo xã đã chú trọng việc tuyên truyền, công khai với dân và phát huy tốt vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện quy chế DCCS". Sau khi ban hành quyết định củng cố và xây dựng quy chế hoạt động, Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; đồng thời, tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong quần chúng nhân dân về thực hiện quy chế DCCS. Hình thức tuyên truyền thông qua Đài Truyền thanh xã và các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, tổ hội của các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc đóng góp xây dựng NTM. Năm 2012, xã đã vận động nhân dân đóng góp trên 2,66 tỷ đồng cùng hơn 7.300m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Vĩnh Nam là một trong bảy ấp của xã đi đầu trong phong trào này. Năm qua, ấp đã hoàn thành lộ bê-tông dài 480m, ngang 3m, kinh phí trên 500 triệu đồng cùng đất đai, cây trồng (trị giá hàng trăm triệu đồng).
 
Ông Nguyễn Văn Cửng ngụ tại Tổ nhân dân tự quản số 13 (ấp Vĩnh Nam) bày tỏ: "Sau khi được xã và ấp vận động, tôi thấy mình phải tham gia vì lợi ích chung. Vợ chồng tôi đã vui vẻ hiến 875m2/3.000m2 đất ruộng. Ngoài ra, còn có nhiều người tích cực hưởng ứng như bà Nguyễn Thị Răng (hiến 697,5m2 đất), bà Nguyễn Thị Búp (hiến 188m2 đất), ông Nguyễn Văn Trừ (đóng góp hơn 25 triệu đồng)…
 
Theo ông Lê Hoàng Hiển - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Nam, quá trình xây dựng lộ giao thông nông thôn, Ban Thanh tra nhân dân ấp đã thực hiện tốt khâu giám sát tại cộng đồng; từ lúc vận động đến khi quyết toán công trình, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng.
 
Bài, ảnh: Đ.Chính