Site banner

Đại đội thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre: Học tập theo gương Bác Hồ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre luôn thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Đại đội thông tin đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phòng Tham mưu – Bộ CHQS tỉnh Bến Tre, với nhiệm vụ chính trị là tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc chỉ đạo điều hành. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định bảo đảm thông tin liên lạc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, đơn vị đã tổ chức và duy trì nghiêm các ca trực như: Trực chỉ huy, trực ban tổng trạm thông tin, trực ban nội vụ và trực các tổ đài, chất lượng thông tin liên lạc ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt công tác thông tin liên lạc các đợt cao điểm như lễ, tết, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai.

Cán bộ chiến sĩ Đại đội Thông tin – Bộ CHQS tỉnh Bến Tre luôn đảm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc. Ảnh: P.Thuyền

Những năm qua, đại đội thực hiện tốt nhiệm vụ liên lạc thông tin với cấp trên luôn đạt tỉ lệ 100%, hàng tháng được Quân Khu xếp loại giỏi; liên lạc nội bộ đạt tỉ lệ 99,8% trở lên. Tổ chức và duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các ngày nghĩ, lễ, tết. Luôn duy trì nghiêm phân đội A2 sẵn sàng cơ động quân số khi có lệnh của chỉ huy.

Gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đại đội thông tin nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" xem đây là nội dung, biện pháp, là phương hướng cơ bản, là kim chỉ nam cho việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian qua, Đại đội thông tin tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề như: "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và học tập chuyên đề "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quân đội nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh" do Cục Chính trị qui định. Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, nhân cách và làm sáng đẹp hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới bằng tình cảm, trách nhiệm chính trị đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đại đội Thông tin – Bộ CHQS tỉnh Bến Tre luôn đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống.Ảnh: P.Thuyền

Qua đó, có 100% cán bộ, đảng viên của đại đội nắm vững yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực phẩm chất đạo đức lối sống; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên đều viết bản đăng ký xây dựng các tiêu chí phấn đấu của cá nhân và tập thể theo tấm gương đạo đức của Bác, tăng cường tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự học tập và làm theo Bác, trở thành thói quen hàng ngày trong mỗi việc làm cụ thể.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ viết bản đăng ký với tinh thần "nói đi đôi với làm" và "sống với nhau có nghĩa có tình", xây dựng cho mình phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần trách nhiệm, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, cần cù sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt 5 xây 5 chống theo tiêu chí về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. 5 xây gồm: Nhận thức đúng đắn tư tưởng, chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, cấp trên giao cho; Đoàn kết, hợp tác thật thà với đồng chí, đồng đội; Nghĩa, nhân, trí, dũng và chí công vô tư; Đạo đức nghề nghiệp trong sáng, gia đình gương mẫu. 5 chống gồm: chống phai nhạt lý tưởng Cộng sản, cơ hội chính trị; chống quan liêu, thiếu trách nhiệm, thiếu dân chủ, không minh bạch; chống chia rẽ, bè phái, thiếu trung thực, cục bộ, hẹp hòi; chống bình quân chủ nghĩa, hủ hóa, ngại khó khăn và chống nhũng nhiễu, vụ lợi, thích nịnh, giấu dốt.

Qua cuộc vận động học tập, Ban chỉ huy đại đội đã tích cực chủ động nghiên cứu nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nhiệm vụ chính trị của đơn vị; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời đề ra biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc: "Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn". Thực hiện "Giỏi một việc, biết nhiều việc"; đoàn kết dân chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đại úy Lê Hữu Thọ, Đài trưởng vô tuyến điện, Đại đội thông tin, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre nói: "Lời Bác dạy cho chiến sĩ thông tin liên lạc là kịp thời, chính sách, bí mật an toàn trong mọi tình huống để đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ huy các cấp. Với nhiệm vụ của mình, tôi thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ tổ đài biết về trách nhiệm của tổ đài, đảm bảo thông tin lạc 24/24 trong mọi tình huống, thường xuyên học tập, nghiên cứu các tính năng kỹ chiến thuật của điện đài để đảm bảo thực hiện tốt chức trách của từng cá nhân trong tổ".

Qua học tập và làm theo tấm gương của Bác, Đại đội thông tin đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt và nhiều cá nhân điển hình và tập thể tiêu biểu với những sáng kiến, cách làm hay như: Mô hình vườn hoa thanh niên của chi đoàn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; mô hình tăng gia sản xuất giỏi. Thượng úy Mai Hải Đăng, nhân viên quân bưu, kiêm Trung đội trưởng Trung đội hữu tuyến, Đại đội thông tin, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre cho biết: "Qua cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên, tôi và các đồng đội trong trung đội đã tận dụng thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ, tận dụng diện tích đất trống trồng nhiều loại rau để cải thiện bữa ăn cho đơn vị và tận dụng ao hồ để thả cá, nuôi bò, tích lũy vốn thực hiện chính sách giúp đỡ các chiến sĩ khi ra quân đi học".

Chăm sóc mùa xanh. Ảnh: Nguyễn Hải

Hay như trung úy Phan Văn Hoàng Huy có sáng kiến kỹ thuật mô hình Panel máy điện thoại TA57B dùng để đo đạt các giá trị tham số và phát hiện ra một số hiện tượng hư hỏng thường gặp phục vụ cho công tác huấn luyện và sữa chữa tại đơn vị giúp cho đơn vị gặp nhiều thuận lợi trong thông tin liên lạc.

Kết quả, qua 2 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đại đội thông tin luôn đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng trong Lực lượng vũ trang tỉnh, được Bộ CHQS tỉnh Bến Tre tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến 02 năm liền và 05 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 30 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Hàng năm Chi bộ Đại đội thông tin luôn đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Đảng ủy Phòng Tham mưu tặng giấy khen năm 2011 - 2012. Riêng năm 2012, tập thể Chi bộ và 01 cá nhân được Đảng ủy chọn báo cáo điển hình trước Đảng bộ vì có thành tích trong thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tập thể Đại đội thông tin được được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Trung úy Võ Hoàng Nam, Chính trị viên Đại đội thông tin, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre cho biết: "Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng thông tin liên lạc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến để cho cán bộ và chiến sĩ học tập và noi theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị"

Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, những cán bộ, chiến sĩ Đại đội thông tin nói riêng và lực lượng vũ trang Bến Tre nói chung đã góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc ta, làm rạng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Phan Thuyền