Đoàn Kiểm tra 793 của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú về phát triển du lịch

Chiều ngày 05-8-2019, Đoàn Kiểm tra 793 của Tỉnh ủy Bến Tre do ông Huỳnh Quang Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến Huyện ủy Thạnh Phú kiểm tra việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22 gắn với thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, Phó Bí thư – Chỉ tịch Ủy ban nhân nhân huyện Đào Công Thương.

Quang cảnh buổi kiểm tra. (Ảnh: Minh Mừng)

Qua 2 năm thực hiện Chương trình số 22  ngày 20-7-2017 của Tỉnh ủy, nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí và chủ trương phát triển du lịch được nâng cao. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được quan tâm đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho du khách đến Thạnh Phú nhiều hơn.

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc kết hợp với phát triển du lịch được quan tâm, huyện hiện có 07 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 5 di tích cấp tỉnh. Huyện tập trung xây dựng đa dạng các sản phẩm du lịch như sinh thái cộng đồng, văn hóa, lịch sử, tâm linh và các mô hình homstay, tham quan vườn xoài, du lịch gắn với ngư nghiệp, du lịch sinh thái rừng phòng hộ tại xã Thạnh Phong,..

Đại biểu nêu ý kiến tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Minh Mừng)

Hệ thống giao thông phục vụ dân sinh gắn với du lịch tương đối hoàn chỉnh, đã hoàn đưa vào sử dụng các tuyến đường chính phục vụ khu du lịch trọng điểm của huyện tại Cồn Bửng xã Thạnh Hải gồm các tuyến đường từ Nghĩa trang liệt sĩ Hồ Cỏ đến Cồn Bửng, quốc lộ 57 đoạn xã Thạnh Phong, đường kết nối từ Cồn Bửng đến trung tâm xã xã Thạnh Phong và từ trung tâm xã Thạnh Phong ra Biển Đông, tổng vốn đầu tư 129 tỷ đồng.

Nổi bật, lượng khách du lịch đến Thạnh Phú liên tục tăng qua các năm, trong đó khu Cồn Bửng trở thành điểm đến du lịch của huyện, của tỉnh. Năm 2017 lượng khách tham quan đạt 301.500 lượt, tăng 48% so với năm 2016; năm 2018 đạt 405.900 lượt, tăng 35% so với năm 2017; ước 6 tháng đầu năm 2019 tổng lượng khách đạt 230.600 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 8-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy chú trọng việc xây dựng và phát triển văn hóa và con người Thạnh Phú hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh vững chắc.

Đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện đều đạt chuẩn văn hóa và được nâng chất hằng năm, xây dựng 3 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới. Toàn huyện có 30.250 gia đình văn hóa, đạt 83,8%, trong đó có hơn 26.300 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, đạt 73,5%. Cùng với đó, huyện tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu và thu hút nhân dân tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Ông Huỳnh Quang Triệu – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận.(Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Ông Huỳnh Quang Triệu – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Thạnh Phú có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, lãnh đạo địa phương biết phát huy các giá trị truyền thống và đầu tư được nhiều cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện Chương trình số 22 và Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy trong phát triển du lịch. Theo đó, Huyện ủy Thạnh Phú cần tập trung các công việc như: đánh giá lại giá trị phát triển ngành du lịch hiện nay để tập trung đầu tư phát triển du lịch Thạnh Phú thành ngành kinh tế mũi nhọn thật sự; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; có kế hoạch đầu tư, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch;...

Sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra 793 của Tỉnh ủy đến xã Thạnh Phong và Thạnh Hải khảo sát tình hình phát triển du lịch tại hai địa phương này./.

Minh Mừng

Các tin cùng chuyên mục