Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ huyện Ba Tri

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri đã xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, kế hoạch của trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy có kế hoạch điều hành; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ có trình độ chính trị tốt, nắm vững những động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, thành thạo các loại vũ khí trang bị; biết hiệp đồng và tổ chức hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ.

Dân quân tự vệ giúp dân sản xuất.

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao, các cấp ủy, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc chức trách của mình; quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên đến tận cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền, phải xác định rõ nhiệm vụ học tập chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, là yếu tố cần thiết, quyết định thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị. Công tác huấn luyện được chuẩn bị tốt mọi điều kiện như kế hoạch, tài liệu, chương trình, giáo án, mô hình học cụ, thao trường bãi tập.. theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” từng động tác phải “nhanh, mạnh và chính xác”. Phát huy dân chủ trong học tập, huấn luyện, có khen thưởng, kỷ luật. Từng cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, “thao trường gắn liền với chiến trường” để phấn đấu tự giác học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc, với nhân dân, có trình độ, năng lực chỉ huy chiến đấu, công tác tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện hành quân dã ngoại dân quân năm thứ nhất về địa phương xã Bảo Thuận, Tân Xuân và An Ngãi Trung; phương pháp huấn luyện theo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, nội dung xác với tình hình thực tế của địa phương, chương trình huấn luyện, giáo án được thông qua phê duyệt đúng theo phân cấp, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập được chuẩn bị chu đáo. Quá trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật đúng theo quy định. Ngoài ra, lực lượng dân quân còn tham gia thực hiện tốt công tác xã hội như thăm tặng quà cho gia đình chính sách, sửa chữa nhà, phát hoang các tuyến đường liên xã, liên ấp… luôn được người dân đánh giá cao.

Đặc biệt tại huyện Ba Tri, Lực lượng dân quân khi được huấn luyện đều ở tại nhà dân. Đây vừa là điều kiện để để lực lượng dân quân rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, sinh hoạt; đồng thời tạo sự gắn bó mật thiết giữ quân, dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân.

Đến nay toàn huyện đã huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ đạt 100%. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ nhận thức tốt về chính trị, quân sự, nâng cao về trình độ, sử dụng biết sử dụng vũ khí trang bị, thành thạo các động tác kỹ, chiến thuật, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nồng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang địa phương được Đảng ta lãnh đạo trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trãi qua 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Dân quân tự vệ không ngừng được củng cố, lớn mạnh, là lực lượng đông đảo trong quần chúng nhân dân không thoát ly sản xuất. Đồng thời cũng là lực lượng nồng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, sẳn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả do thiên tai, tham gia giúp nhân dân trong lao động, sản xuất, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục