Phim tài liệu: Hoàng Sa - Trường Sa: Nơi ghi dấu hồn thiên đất Việt - Tập 2

Video Youtube: